Ga voor kwaliteit, sta in het register!

 

Bent jij die onderwijsprofessional die zich blijft ontwikkelen? Registreer je dan op registerleraar.nl! Als registerleraar laat je zien dat je gekwalificeerd en bekwaam bent om voor de klas te staan. En meer: met je registratie toon je aan dat je actief werkt aan de ontwikkeling van jouw beroep. Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs.


Ga voor meer informatie en voor inschrijven in het register naar: www.registerleraar.nl

7 redenen om je te registreren

  1. Zichtbaar vakbekwaam: Laat zien dat je bevoegd en vakbekwaam bent én hier aan blijft werken.
  2. Zichtbaar professioneel: Laat zien dat je investeert in je eigen ontwikkeling en dat je hiervoor verantwoordelijkheid neemt. Leerlingen, ouders, collega's en schoolleiding kunnen allemaal vertrouwen op je professionaliteit.
  3. Voor een sterke beroepsgroep: De eisen voor registratie en professionele ontwikkeling worden door leraren zelf ontwikkeld en bijgehouden. Het is van belang dat deze eisen door overheid en werkgevers worden erkend. Hoe meer leraren aansluiten bij het register, hoe sterker de beroepsgroep.
  4. Grip op professionele ontwikkeling: Laat aan je werkgever zien wat je doet aan professionele ontwikkeling en wat je nog gaat doen. Zo voer je de regie over je eigen professionele ontwikkeling.
  5. Invloed op de kwaliteit van opleidingen en nascholingsaanbod: Als registerleraar geef je een oordeel over de door jou gevolgde opleidingen, cursussen, studiedagen en conferenties.
  6. Ruimte om je vak uit te oefenen: je laat zien dat je een professional bent. Daardoor krijgt je meer ruimte om je vak uit te oefenen.
  7. Erkenning: Iedereen kan en mag zien dat je vakbekwaam bent. Dat betekent nog meer erkenning voor jouw vak.

 

Geleidelijke invoering

 

Het register wordt geleidelijk ingevoerd. 

Het eerste jaar (augustus 2017 – augustus 2018) is het startjaar. Alle bevoegde leraren komen in het register te staan en houden hun professionaliseringsactiviteiten via het systeem bij. 

Tussen augustus 2018 en augustus 2022 wordt bijgehouden of je voldoende aan professionalisering hebt gedaan. Zo niet dan krijg je een aantekening, maar dat heeft nog geen directe consequenties. 

Pas in de daarop volgende periode van vier jaar (augustus 2022 – augustus 2026) is het register volledig van kracht. Leraren die werken in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten geregistreerd staan in het lerarenregister. 

 

Meer info op registerleraar.nl

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.