Lerarenbeurs

 

Je bent al leraar en wilt een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen. Dit kan ook voor een premaster- of schakelprogramma, of voor een post initiële masteropleiding.

Hieronder vind je de basisinformatie van DUO. Kijk voor meer informatie op: https://duo.nl/particulier/leraar/

 

Voorwaarden voor een lerarenbeurs

U heeft een onderwijsbevoegdheid óf u heeft minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo.

De onderwijsinstelling waar u werkt wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of Economische Zaken (EZ).

 

U werkt bij een school of orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag óf op enig moment in de 12 kalendermaanden daarvoor. Dit kan ook op basis van een tijdelijk of een invalcontract zijn.

 

U geeft les voor minimaal 20% van uw werktijd. (Dit geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders.)

U heeft geen tegemoetkoming leraren of studiefinanciering (ook geen lening of studentenreisproduct).

U staat ingeschreven in het lerarenregister, tenzij u aan het hbo werkt of niet aan de regels voor registratie kunt voldoen.

 

De opleiding die u volgt is geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

U kunt ook de voorwaardenhulp gebruiken om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.

 

Jaarlijks aanvragen

U moet de lerarenbeurs elk jaar opnieuw aanvragen. Heeft u eenmaal een lerarenbeurs, dan krijgt u voorrang als u opnieuw aanvraagt voor het vervolg van uw studie.

 

Minimaal 15 studiepunten per studiejaar

U moet minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen, ook als u later start of vrijstellingen heeft. Anders moet u de beurs terugbetalen. Het jaar waarin u afstudeert hoeft u niet aan deze voorwaarde te voldoen. Heeft u zoveel vrijstellingen dat u geen 15 studiepunten kunt halen? Neem dan contact met ons op.

Had u vóór 2013-2014 al een lerarenbeurs? Dan gelden iets andere regels.

Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Interne begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders

Bent u intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider met een onderwijsbevoegdheid? Dan kunt u de lerarenbeurs aanvragen, ook wanneer u niet voor de klas staat. U moet wel bevoegd leraar zijn.

 

Project Vierslagleren

Binnen Vierslagleren volgen een startende leraar en een zittende leraar tegelijk een onderwijsmaster of een lerarenopleiding in een tekortvak.

 

Voor beiden kan de werkgever subsidie voor studieverlof krijgen uit de lerarenbeurs, of via de zij-instroomregeling als de starter nog geen onderwijsbevoegdheid heeft. De zittende leraar kan daarnaast 2 jaar lang extra studieverlof krijgen vanuit Vierslagleren. Voor het po is dit 8 uur extra per week, voor het vo 6 uur.

 

Het schoolbestuur kan de extra subsidie aanvragen van 1 april tot en met 30 juni 2016, via de website van Voion (vo) of Arbeidsmarktplatform po. U vindt daar ook meer informatie over Vierslagleren.

 

Hoe vaak lerarenbeurs

U kunt maar 1 keer gebruikmaken van de lerarenbeurs.

Hierop zijn 2 uitzonderingen:

U heeft al een lerarenbeurs gehad voor een korte opleiding. U kunt een nieuwe aanvraag doen voor een bachelor of master.

U heeft al een lerarenbeurs gehad voor een bacheloropleiding. U kunt een nieuwe aanvraag doen, maar alleen voor een master.

 

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.