Passend Onderwijs op het Twents Carmel College

 

Zoals bekend is met ingang van het schooljaar 2014-2015 de wet Passend Onderwijs in werking getreden.

In het kort komt dit erop neer dat scholen verplicht worden alle leerlingen die bij hen worden aangemeld een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te bieden.

In het verleden was het zo dat scholen bepaalde kinderen konden weigeren en dan waren ouders zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte plek voor hun kind. Vanaf schooljaar 2014-2015 ligt die verantwoordelijkheid nu bij de school waar het kind wordt aangemeld.

 

Desondanks is het ouders aan te bevelen in hun regio te kijken bij welke school zij hun kind aanmelden.

Iedere school kent namelijk een ander aanbod en als een specifiek aanbod gewenst is, is het goed zicht te krijgen welke school dit het beste biedt.

 

Om die reden heeft het samenwerkingsverband SWV23-2VO, het samenwerkingsverband van scholen voor VO in onze regio waar ook het TCC deel van uit maakt (naast o.a. scholen in Enschede en Hengelo) een website geopend (http://vo2302.schoolprofielen.nl) waar iedere school laat zien welk aanbod zij in huis heeft.

Het is voor ouders inzichtelijk welke school binnen het samenwerkingsverband het best aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van hun kind.

 

Wij raden ouders van toekomstige leerlingen die een specifieke zorgvraag hebben dan ook aan deze site te raadplegen om zicht te krijgen op het ondersteuningsaanbod van scholen in onze regio.

 

Namens de schoolleiding van TCC De Thij

Dhr. Geesing

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.