De ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en/of verzorgers van leerlingen van het TCC locatie de Thij. Wij vergaderen gemiddeld zes keer per schooljaar. (voor de datum van de eerstvolgende ouderraad vergadering bel mw. Gonny Binnius : 0541  57 27 80 of kijk op de jaaragenda.

 

Bij de vergaderingen is altijd iemand van de schoolleiding aanwezig. Op de agenda staan, naast mededelingen uit de DMR, onder andere thema’s als:

 

  •     Lesuitval & Onderwijstijd
  •     Schoolprestaties (w.o. examenuitslagen, doorstroom, uitstroom)
  •     Mentoraat begeleiding
  •     Media wijsheid
  •     Ouderbijdrage
  •     Roken en Alcohol
  •     Digitalisering
  •     Sociale omgangsvormen

 

Daarnaast streven wij ernaar om jaarlijks samen met school één of twee thema avonden te organiseren voor ouders over maatschappelijke relevante school thema´s.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.