Informatie voor ouders met leerlingen in de iPad klassen

 

Hieronder staan een aantal vragen die vaak gesteld worden over de invoering van de tablets. Met de antwoorden hopen we duidelijkheid te geven over de gang van zaken.

 

 

Waarom ICT in het onderwijs?

We willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op een kenniseconomie. Huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologieën. Nederland heeft een kenniseconomie en is vanuit wetenschappelijk en economisch perspectief sterk gericht op vernieuwing. Daarom is er in Nederland een enorme behoefte aan jonge mensen die goed geschoold zijn in ICT. Ook de vervolgopleidingen (MBO, HBO en universiteiten) doen nu al een groot beroep op de ICT-kennis en-vaardigheden van hun leerlingen.

We bereiden de leerlingen door middel van ICT-onderwijs ook beter voor op hun examens die steeds vaker digitaal worden afgenomen. Bovendien kunnen docenten hun lessen gedifferentieerder aanbieden waardoor degene die ondersteuning nodig heeft dat ook krijgt, terwijl een andere leerling zich verder verdiept in de materie.

 

Welke voordelen biedt het gebruik van mobiele devices?  (tablet of laptop) *

 

 1. Tijd- en plaats onafhankelijk leren
  Leren met behulp van deze devices biedt veel flexibiliteit; je kunt plaats en tijdonafhankelijk leren. Leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de lesstof en zijn daarbij niet gebonden aan vaste werkplekken of computerruimtes.
 2. Eigen tempo en niveau
  Dankzij deze devices kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. Ze werken zelfstandiger en zijn minder afhankelijk van de leraar. Bovendien kunnen ze leermiddelen gebruiken die aansluiten bij hun leerstijl.
 3. Afwisselende werkvormen
  Dankzij deze devices kun je gedurende een les meerdere werkvormen combineren. Bovendien kun je beter differentiëren naar leerstijl. Je kunt leerlingen ook zelf informatie laten opzoeken, YouTube-filmpjes laten bekijken, enzovoort.
 4. Spelenderwijs leren
  Deze devices bieden talloze manieren om spelenderwijs te leren. Wat is er zoal? Voor het vo zijn er veel mogelijkheden in spelvorm, vooral voor taal en rekenen. Daarnaast zijn er veel quiz-achtige varianten waarbij kennis wordt getoetst op het gebied van allerlei vakken.
 5. Flexibele werkplekken
  Door te werken met mobiele devices worden de traditionele computerlokalen in principe overbodig. Je kunt elk lokaal gebruiken als computerlokaal en dat betekent meer flexibiliteit in het lesrooster. Voor sommige toetsen worden nog vaste toetsplekken gebruikt.
 6. Multimedia
  De inzet van devices betekent dat je leermiddelen vanuit veel verschillende invalshoeken kunt inzetten. Denk daarbij aan grafische inhoud (plaatjes en tekeningen), aan multimedia (films en animaties) en aan levensechte simulaties.

 

* Bron: Kennisnet 

 

 

 

 

Waarom is er in eerste instantie gekozen voor tablets?

Kort gezegd: de gebruiksvriendelijkheid van de iPad. Tablets hebben het voordeel licht in gewicht te zijn weinig ruimte in te nemen. Dit in tegenstelling tot laptops, die als ze moeten voldoen aan minimale kwaliteitseisen, ook duurder in aanschaf zijn en ook qua beheersbaarheid tijdens de les minder geschikt zijn; docenten houden beter overzicht wanneer een leerling bezig is op een tablet. Verder kent een tablet een snellere opstartsnelheid en gebruikt hij weinig stroom. Een tablet geeft de gebruiker bovendien minder mogelijkheden tot het downloaden van allerlei zaken die er voor het onderwijs niet toe doen.

 

Wat zijn de voordelen van een laptop ?

Het blijkt dat leerlingen in de bovenbouwklassen gebaat zijn bij een device waarop het verwerken van teksten in de vorm van werkstukken en verslagen makkelijker gaat dan op een iPad.

Ook is het een voordeel dat op een laptop veel beter aan complexe vraagstukken met behulp van Office programma’s als Excel en PowerPoint gewerkt kan worden. Bijkomend aspect is de grotere opslagcapaciteit van en laptop versus de iPad.

Om deze redenen heeft TCC ervoor gekozen de leerlingen in de bovenbouw de ruimte te geven een laptop aan te schaffen en deze naast of in plaats van de iPad op school te gebruiken.

 

 

Hoe zijn de ervaringen tot nu toe?

Op TCC de Thij werken we nu een paar jaar met iPads. Als TCC zijn we binnen de Carmel, maar ook landelijk , een van de voortrekkers.

Het gebruik van de iPad begint al heel gewoon  te worden. Leerlingen, ouders en docenten zijn tevreden over de mogelijkheden en het gebruik van de iPad. Voor vrijwel alle vakken is digitaal lesmateriaal beschikbaar. De kwaliteit van het lesmateriaal wordt steeds beter. Alle docenten en overige personeelsleden werken met de iPad en worden daar steeds bekwamer in.

 

Is er gekozen voor een merk of type tablet?

Ja, twee zaken zijn hierbij van doorslaggevende betekenis

 1. De verbinding met het internet
  Om op school zonder problemen  draadloos te kunnen laten werken is een apparaat  met een netwerkadapter dat geschikt is voor het abgn protocol. Dit protocol heeft veel frequenties. Hierdoor kunnen we garanderen dat in alle klaslokalen 32 leerlingen draadloos via hun device kunnen werken zonder dat de apparaten onderling gaan storen. Slechts enkele tablets ondersteunen het abgn protocol. Op dit moment alleen de iPad en de verschillende Samsung GalaxyTabs
 2. Beschikbare software.
  Voor de iPad  is een groot aantal leermiddelen digitaal beschikbaar. De uitgevers hebben zich in eerste instantie hierop gericht.
  Voor Androïd is nog weinig lesmateriaal beschikbaar.
  Het Twents Carmel College heeft  daarom voor de iPad gekozen. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze apparatuur technisch vrijwel zonder problemen werkt.

 

 

 

Worden de boeken afgeschaft als de leerlingen gaan werken op tablets?

Het Twents Carmel College zorgt voor de gratis leermiddelen. We hebben met onze boekenleverancier een contract afgesloten dat zowel boeken als digitaal lesmateriaal beschikbaar wordt gesteld.

In de praktijk wordt voor de meeste vakken gebruik gemaakt van zowel de boeken als de digitale leermiddelen.

 

Zijn digitale boeken niet goedkoper?

Wat de kosten betreft is er nog geen verschil tussen e-boeken en gewone boeken. Veelal is het zo dat bij de aanschaf van de tekstboeken de digitale boeken meegeleverd worden.

 

Wat als ik de tablet niet kan betalen?

Het TCC beseft terdege dat de aanschaf van een device een aanslag is op de beurs van mensen.

Onderwijs is gratis in Nederland, maar de overheid is nog niet zo ver dat zij ook een bijdrage leveren in de kosten van de, voor ons onderwijs onmisbare, devices.

Wij kunnen daarom de aanschaf van een device niet verplichten aan ouders.

 

Wel bestaat er de mogelijkheid bij tal van leveranciers de kosten van een device in termijnen te betalen. Onder andere Switch in Oldenzaal en Detec in Denekamp kennen een dergelijke regeling.

 

Ouders die financieel onvoldoende draagkrachtig zijn een device aan te schaffen, kunnen zich vervoegen bij de school waarna we in overleg zullen komen tot een regeling.

 

 

 

De ouders investeren in het apparaat. Welke investeringen doet de school?

De school is al enige jaren bezig met het scholen van docenten. Het aanleggen van een goede infrastructuur bestaande uit een snel draadloos wifi netwerk,  ingerichte lokalen met beamers, smartborden, led tv’s en Apple tv’s kost veel geld. Ook betaalt de school een aantal apps die moeten worden aangeschaft.

 

 

Is de tablet verzekerd?

In sommige gevallen dekt de eigen inboedelverzekering de schade. Het is wel van belang na te gaan of deze verzekering ook voor schade buitenshuis dekking geeft.

 

Februari 2018

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.