Scheikunde

 

         

 

Het vak scheikunde is de wetenschap die de scheiding, samenstelling, eigenschappen en omzettingen van materie bestudeert.
 Het woord chemie is afkomstig van het woord « alchemie » dat op zijn beurt afkomstig is van het Arabische الخيمياء (al-kemi). Uit de meer spiritueel gerichte alchemie evolueerde sinds de verwetenschappelijking van het wereldbeeld in de 17e eeuw stilaan de exacte wetenschap van de scheikunde die de samenstelling, de structuur en eigenschappen van substanties onderzoekt, alsook de transformaties die ze ondergaan.


Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Scheikunde

 

Het vak scheikunde wordt gegeven vanaf de derde klas. In klas 1 en 2 zit er scheikunde hier en daar verwerkt in het leergebied M&T. Van oudsher kent het een aantal domeinen (onderwerpen) die terugkomen in de verschillende hoofdstukken. Volgend jaar gaat het nieuwe examenprogramma van start. Vanaf dat jaar wordt de leerstof meer benaderd vanuit verschillende contexten om de concepten nog beter tot leven te brengen.

De lessen
Afhankelijk van het onderwerp of hoofdstuk, wisselen theorielessen en practica elkaar af. Aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen wordt erg belangrijk gevonden. Daarom worden naast praktijkvoorbeelden die de docenten vertellen worden er dikwijls animaties of filmpjes in de lessen verwerkt. Daarbij zal afhankelijk van de omstandigheden en de lesstof gebruik gemaakt worden van verschillende les- en samenwerkingsvormen. Nieuw materiaal vanuit de ontwikkeling van nieuwe scheikunde, vanuit het netwerk van de docenten of van internet worden dikwijls gebruikt in de lessen. Ook zal waar mogelijk de samenhang met de vakken biologie en natuurkunde worden aangehaald.

 

  

 

Docenten
De sectie scheikunde bestaat uit ervaren en enthousiaste docenten en evenzo gedreven TOA’s die samen borg staan voor degelijk en uitdagend onderwijs. Er worden hoge en realistische eisen gesteld aan de leerlingen waarbij het contact met de leerlingen centraal staat. Zij volgen ontwikkelingen op de voet en testen die uit in hun lessen waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Zij staan borg voor continue verbetering in hun onderwijs geven, en  leveren goede examenresultaten af. Door contacten met de andere bètasecties op school en met collega’s van andere scholen blijven ze geïnspireerd. De sectie scheikunde bestaat uit de volgende personen: de docenten Irma Eissink, Nico Grunder, Maureen Hottenhuis en Rob Kiers en de TOA’s Marijke Brunninkhuis en Elly Koning.  

Activiteiten
Naast reguliere lessen worden een aantal activiteiten ondernomen vanuit de sectie: begeleiding van profielwerkstukken, practische opdrachten, buitenschoolse practica op de UT, gastlessen door experts van buiten school. Ook doen er jaarlijks leerlingen mee aan de Nationale  Scheikundeolympiade. Tijdens het Open Huis zijn er dikwijls leerlingen aanwezig die vrijwillig het geven van demonstraties als extra opdracht uitvoeren.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.