De 4 Sectoren

Aan het eind van het 2e leerjaar kiezen de KBL en BBL leerlingen voor een sector. De TGL leerlingen kiezen pas na het 3e jaar een sector. Voor de KBL en BBL leerlingen is er keuze uit 4 verschillende sectoren:

 

Techniek

Natuurkunde
Scheikunde 1


Zorg en Welzijn

Biologie
Maatschappijleer
Of aardrijkskunde
Of geschiedenis
Of wiskunde


Economie

Economie
Wiskunde
Of een moderne vreemde taal


Groen

Wiskunde
Biologie
Of natuurkunde/scheikunde 1

Bij elke sector hoort een vakkenpakket een afedeling.

 

Gemeenschappelijke vakken:

Nederlands
Engels
Maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, kunstvakken, levensbeschouwelijke vorming (vakken voor het schoolexamen)

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.