Schoolexamen mondelinge taalvaardigheid 6 VWO 2007

 

Enkele aandachtspunten voor de te voeren debatten:

·          voor elk debat is 15 minuten gereserveerd, maar een “confrontatie” (zie hieronder) duurt in feite

maar 12 minuten; 3 minuten rekenen we onder andere voor wisselingen en  het inleveren van    beoordelingsformulieren. Een debat bestaat uit de volgende ronden:

       - opzetbeurt voorstanders                           : 2 minuten

       - opzetbeurt tegenstanders                         : 2 minuten

       - reactie/tegenreactie                                 : 6 minuten

       - conclusie tegenstanders                          : 1 minuut

       - conclusie voorstanders                             : 1 minuut;

·         één uur voor het begin van een sessie kunnen de deelnemers beschikken over de stellingen;

·         iedere aanwezige beoordeelt één van de debaters;

·         één van de docenten fungeert als voorzitter;

·         de deelnemers staan tijdens het debat;

·         de debatten worden gevoerd in lokaal A27.

 

 

De deelnemers aan de debatten ontvangen  in lokaal A27 de stelling waarover zij gaan debatteren.

                                               Ontvangst stellingen                  Start schoolexamen

Maandag 29 januari:                  11.30u.                                    12.30u.

Donderdag 1 februari                 12.45u.                                    13.45u.

Vrijdag  2 februari                      11.30u.                                    12.30u.

 

 

Indeling debatgroepen

 

Maandag 29 januari

 

1. Luuk Lubbers-Jeroen Meijer                           Kitty Busscher-Fleur Meyer

2. Peter Hartman-Ties Baars                             Wout Seijger-Frank Zandhuis

3. Simon Scholten-Mark ten Dam                      Anne-Marijn Weierink-Maartje de Rond

4. Chantal oude Keizer-Linda Giesselink             Mireille Morsink-Sanne Weusthof

5. Jorrit Kortink-Alia Spit                                   Rianne Schabos-Nikki Snijders

6. Emma Hulshof-Loes Brilman                          Lotte Wolbers-Hester Banierink

7. Tim Posthuma-Rutger Damink                       Annemarie Droste-Wouter Slot

 

Donderdag 1 februari

 

1. Frank Heerink-William Alink                           Joske Huitema-Tessie Kistemaker

2. Lotte Scholte Lubberink-Loes Veelers Nikky olde Monnikhof-Sjaak Heuvels

3. Kim Bodde-Manon Hesselink                         Steven Pots-Koen Evelo

4. Koen Hilbrink-Sjarlot Kamphuis op Heghuis     Lieke Jakel-Resy Mos

5. Sanne Hobbelink-Els ten Dam                       Joost Noteboom-Swie Hong Lo

6. Lisanne Geers-Karen Brouwer                        Paul Oonk-Arjan oude Vrielink

 

Vrijdag 2 februari

 

1. Bart Kienhuis-Kevin Leuwerink                       Priscilla Wildenborg-Marjolein Borggreve

2. Anouk Sleiderink-Matthijs Bossink                 Marthe de Jonge-Elke Kosse

3. Karen Brunink-Silke Wesselink                      Sofie Blokhuis-Inge Broenink

4. Bas van der Zijden-Nick Scholten Meilink        Ilse Schreurs-Nathalie Somhorst

5. Niels uit het Broek-Ron Vreeswijk                  Wouter Rikkink-Suzan Hinne

6. Merel Greeven-Milou Eppink                          Karlijn Kokkeler-Nicole Latka

 

Stellingen  Schoolexamen debat  2007

 

Stellingen maandag

 

Stelling 1

De verkoop van een product dat door kinderarbeid vervaardigd is, moet door de overheid worden verboden.

 

Stelling 2

Maak de maximumsnelheid flexibel, afhankelijk van de toestand van de wegen/verkeer.

 

Stelling 3

De banken moeten aan jongeren de mogelijkheid van rood staan ontnemen, gezien de groeiende schuldenlast van deze groep.

 

Stelling 4

Westerse landen moeten schulden aan Afrikaanse ontwikkelingslanden kwijtschelden.

 

Stelling 5

Het is zinvol dat de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA)  door een landelijke campagne de drinkcultuur onder jongeren probeert te veranderen.

 

Stelling 6

In een democratie moeten columnisten hun mening altijd kunnen uiten, ook al is die beledigend voor bepaalde bevolkingsgroepen.

 

De Nederlandse tv geeft een vertekend beeld van de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Wageningen en Leuven. Met name allochtonen zijn ondervertegenwoordigd, maar dat geldt ook voor vrouwen, kinderen en senioren. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep heeft doelen opgesteld om meer allochtone studiogasten en presentatoren in de programma's te krijgen. Is het een taak van de publieke televisie om in de programma's een afspiegeling te geven van de samenleving, of niet?

Stelling 7

De publieke televisie moet een afspiegeling weergeven van de samenleving

 


Stellingen voor donderdag

 

Stelling 1

Horecagelegenheden moeten ’s nachts om 02.00 uur sluiten.

 

Stelling 2

Eén van de beste manieren om een ontwikkelingsland te helpen, is daar op vakantie te gaan.

 

Stelling 3

De Nederlandse televisie moet ten minste één wekelijks actualiteitenprogramma met uitsluitend buitenlandse onderwerpen hebben.

 

Stelling 4

Games in plaats van lesboeken verbeteren de resultaten van leerlingen.

 

Stelling 5

Mensen die zorg nodig hebben, moeten eerst een beroep doen op mantelzorgers (familie, ouders, kinderen, buren, vrienden, collega’s).

 

Stelling 6

De provincie moet stoppen met investeringen in het regionaal openbaar vervoer.

 

Volgens EU-commissaris Spidla mogen werkgevers een sollicitant weigeren omdat die rookt. Hij antwoordde dat op een vraag over een Iers bedrijf dat in de vacature had vermeld dat rokers niet hoefden te reageren. In reacties daarop verklaarden diverse deskundigen Europees recht dat een dergelijk verbod in de praktijk waarschijnlijk onhaalbaar is.

Stelling 7: Een werkgever moet sollicitanten kunnen afwijzen omdat ze roken.

 


 

Stellingen voor vrijdag

 

Stelling 1

Opvoedprogramma’s op tv zijn voor ouders nuttig en nodig .

 

Stelling 2

Terreinwagens moeten uit alle steden worden geweerd.

 

Stelling 3

Een school heeft het recht kledingvoorschriften (bijv. geen gezichtssluier, piercings of naveltruitjes) in het schoolreglement op te nemen.

 

Stelling 4

Nederland moet zo spoedig mogelijk de grenzen volledig openen voor werknemers uit Oost-Europa.

 

Stelling 5

Het is niet meer van deze tijd dat we in Nederland nog elk jaar stilstaan bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.

 

Het nieuwe kabinet zou een minister van Jeugd moeten krijgen. Daarvoor pleitte minister Verdonk (Integratie en Jeugdbescherming) woensdag 10 januari 2007. Op dit moment hebben zeven ministeries te maken met jeugdzorg, wat zou leiden tot onnodige bureaucratie en gebrekkige hulp aan kinderen met problemen.

Is dat een goed idee of is het einde zoek als er voor elk probleem dat door meerdere ministeries wordt aangepakt een nieuw ministerie wordt bepleit?

Stelling 6

Er moet een ministerie voor Jeugd komen

 

Stelling 7

Een uitwisseling met een student van een middelbare school in een ontwikkelingsland moet behoren tot het verplichte middelbare schoolprogramma.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.