Muziek op de Thij

 

Het vak muziek wordt op de Thij aangeboden vanuit de visie de muzikale leerstof van binnenuit te benaderen. Het vertrekpunt ligt in de muziek. Leerlingen worden meegenomen in het muzikale wordingsproces. Ze leren als het ware meedenken met een componist.


De leerling gaat zelf muziek maken op de instrumenten die op school aanwezig zijn. Dat zijn bijvoorbeeld xylofoon, keyboard, gitaar, basgitaar, piano, drumstel, djembé enzovoorts. Ook wordt er natuurlijk regelmatig gezongen. Het uitgangspunt is altijd dat de leerlingen zelf actief musiceren.

 

Nieuw: de muziekklas

Vanaf 2 februari 2016 start op de Thij de nieuwe muziekklas! Dit houdt in dat leerlingen die muziek leuk vinden 1 uur extra muziekles volgen in de week. We doen andere dingen dan tijdens de muziekles en werken met korte modules. Praktisch bezig zijn is het belangrijkst, maar al doende leren de leerlingen ook een hoop extra over muziek.

 

Klas 1 en 2
In klas 1 en 2 werken we in B ,KGT  en HV stroom met de methode Intro. Deze methode is als volgt opgebouwd: elk hoofdstuk bestaat uit een bundeling van activiteiten rondom een kernbegrip. Dit zijn de begrippen motief, variatie, contrast en vorm. Tijdens het werken aan een hoofdstuk leert een leerling het kernbegrip en verschillende afgeleide begrippen door te musiceren, ( zingen, spelen ) te componeren en te luisteren. Iedere leerling leert de basis van het notenlezen en krijgt handvatten om te werken met het notenschrift.

 

Klas 3
De derde klassen werken niet meer met de methode Intro maar met een eigen methode waarbij drie thema's centraal staan: Afrikaanse muziek, popmuziek en de blues. Ook dit jaar spelen zingen, spelen, componeren, en luisteren een belangrijke rol. De theorie en de begrippen en vaardigheden die de leerling hier aangeboden krijgt staan allemaal in het teken van het zelf actief musiceren. Het musiceren vindt grotendeels plaats in groepen, waardoor ook vakoverstijgende vaardigheden als samenwerken worden versterkt.

 

 

Bovenbouw
In de bovenbouw kan het Kunstvak Muziek gekozen worden als profielvak, als extra vak of als vak in de vrije ruimte.
 
Vanaf klas 4 werken we in zogeheten Atelieruren. Dit wil zeggen dat alle leerlingen die het vak Kunst-Muziek gekozen hebben op hetzelfde moment deze lessen hebben. Dit heeft als groot voordeel dat leerlingen uit verschillende jaarlagen tijdens deze lessen met elkaar kunnen samenwerken en musiceren.

 

Het praktijkvak muziek wordt afgesloten met een openbare presentatie, het Eindexamenconcert. De leerlingen verzorgen een concert in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. Ze laten hier hun muzikale ontwikkeling horen in individuele stukken en in groepsstukken.

 

Naast het praktijkvak hebben de leerlingen die een kunstvak (muziek of beeldend) kiezen, het vak Kunst Algemeen. Dat is het theoretische onderdeel dat afgesloten wordt met het Centraal Schriftelijk Examen.

 

Kunst Algemeen (KUA) heet ook wel de Theorie van de Kunsten. In dit vak gaat het over de uitingsvormen van beeldende kunst, muziek, dans, theater en film, in verschillende periodes in de westerse cultuur. Bijvoorbeeld de periode van de Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw, waarbij we aandacht besteden aan de ontwikkeling van de jeugdcultuur vanaf de jaren ’50. Dat is dus de geschiedenis van de popmuziek, de popdans en de popart in de beeldende kunst. Maar ook de ontwikkeling van de muziek, de dans, de beeldende kunst en het theater in de 19e eeuw, of de tijd van Lodewijk XIV in Frankrijk kan een onderwerp zijn.

 

Het eindcijfer voor het kunstvak bestaat uit het gemiddelde van de cijfers voor het praktijkvak (de Schoolexamens) en het cijfer voor het CE. Beide onderdelen tellen gelijk mee, ze vormen elk 50% van het uiteindelijke eindcijfer.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.