Mens en Maatschappij

 

M&M in B-klassen

Leerlingen die in de vmbo BBL-stroom zitten, in een 1B of in een 2B klas, hebben het leergebied Mens en Maatschappij op het rooster staan. Bij dit leergebied worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie met elkaar verbonden vanuit verschillende invalshoeken en vormen een geïntegreerd geheel. Persoonlijke betrokkenheid van leerlingen staat centraal: betrokkenheid bij zichzelf en bij ontwikkelingen in de wereld; in het verleden en in de maatschappij om hen heen.

 

Leerlingen moeten immers in de toekomst standpunten bepalen en beslissingen nemen over zaken van persoonlijk en algemeen belang. Het gaat daarom niet alleen om het begrijpen van verschijnselen in de actuele maatschappelijke wereld (hoe zit het?), maar ook om het waarderen en beoordelen daarvan (wat vind ik ervan?).

 

                                                                 

 

Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar breiden hun leefwereld uit, evenals hun persoonlijke betrokkenheid daarbij. Ze doen dat in een wereld die complex is en voortdurend in verandering. Verbindend en samenhangend onderwijs is het uitgangspunt van het leergebied Mens en Maatschappij. Leerstof is hierdoor beter te begrijpen en gemakkelijker toe te passen.

 

In de praktijk betekent dit dat de leerlingen voor Mens en Maatschappij een boek hebben. In dit boek worden verschillende thema’s behandeld, telkens vanuit een andere discipline. De leerling leert vanuit meerdere kanten naar het thema kijken en ervaart op die manier dat geschiedenis, aardrijkskunde, economie en levensbeschouwing naast dat het verschillende manieren van benaderen zijn ook een samenhangend geheel vormen. Bij mens en maatschappij zet de leerling dus telkens een ‘andere bril’ op en uiteindelijk vormt hij zijn eigen mening over een bepaald onderwerp. Tijdens de lessen wordt niet alleen les gegeven vanuit het boek, maar ook met behulp van de computer. Door middel van verschillende en  afwisselende werkvormen: vragen maken, een presentatie voorbereiden en uitvoeren, een poster/muurkrant maken, een werkstuk maken, rollenspel spelen, oefeningen (drama) doen en klassengesprekken voeren, maakt de leerling zich de stof eigen.

 

Al met al is mens en maatschappij een boeiend en afwisselend vak waarbij de leerling meer leert van de ander, de wereld en over zichzelf, maar ook van heden, verleden en toekomst. Het is een vak waarbij de leerling leert waarnemen; leert zijn verstand te gebruiken, leert te voelen en te ervaren en leert door te doen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.