Het leergebied Mens en Techniek (M&T)

 

Het leergebied Mens en Techniek wordt aangeboden in de onderbouw. Het is een leergebied waar de vakken natuur- / scheikunde (NaSk) en techniek (Tn) ondergebracht zijn. Je wisselt om de 4 à 5 weken van vak en lokaal.

 

In het leergebied werk je met de methode Pulsar (B&C klassen) of Nask Overal (D&E klassen), aangevuld met door de docenten ontwikkeld lesmateriaal.

 

 

Bij het vak NaSk ben je o.a. bezig met theorie en computeropdrachten, zoals Crocodile Clips, PowerPoint opdrachten en zoekopdrachten. Ook ga je aan de slag met verschillende natuur- en scheikundige proeven en onderzoeken die aansluiten op de behandelde theorie. Bij techniek maak je werkstukken en ontwerpopdrachten, zoals een zelfgemaakte batterij of het Dominoproject, die betrekking hebben op de lesstof die bij NaSk wordt behandeld. Daarnaast werk je aan computeropdrachten zoals technisch tekenen.

 

Om een goed overzicht te krijgen waar je les hebt en wat je huiswerk is, maken wij gebruik van SomToday. Deze studiewijzer is voorzien van huiswerk, extra opdrachten, filmpjes en verdiepende opdrachten. De onderwerpen komen uit het dagelijks leven. We proberen zoveel mogelijk de onderwerpen aan te laten sluiten op jouw belevingswereld.

 

Ook worden er verdiepende en verbredende opdrachten aangeboden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Voorbeelden hiervan zijn de First Lego League, muizenvalautorace en EurekaCup.

Daarnaast wordt de school jaarlijks bezocht door de Science on Tour van de UT.

 

 

Voor de vakken NaSk en techniek krijg je apart cijfers die allebei in SomToday staan. Deze cijfers worden gemiddeld tot één cijfer voor het leergebied Mens en Techniek. Dit leergebiedcijfer telt mee voor de overgang naar een volgend leerjaar.

 

Bij het maken van de opdrachten wordt erop gelet dat zoveel mogelijk verschillende leerstrategieën aan de orde komen. Bij Mens en Techniek streven wij ernaar elke leerling de mogelijkheid te bieden om zich te profileren in zijn sterke kant en zijn zwakke kant te verbeteren.

 


Het leergebied Mens en techniek leent zich daarnaast uitstekend voor het integreren en/of toepassen van de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan bij de ander vakken, zoals wiskunde, Nederlands, Engels, beeldende vorming.

 

Binnen het leergebied Mens en Techniek leer je:

 

 • hoe je moet plannen, ondersteund door SomToday
 • zelfstandig werken of in een groep,
 • hoe je het beste kunt samenwerken,
 • hoe een onderzoek moet uitvoeren,
 • hoe je een onderzoeksverslag moet maken,
 • Bij o.a. de volgende activiteiten:
 • onderzoeksopdrachten;
 • ontwerpopdrachten;
 • experimenten;
 • werkstukken maken;
 • technisch Tekenen
 • computer opdrachten

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.