LO (Lichamelijke Opvoeding) en BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij)

 

Even voorstellen: docenten Lichamelijke Opvoeding (LO) TCC de Thij

Kaj - Jordi Kamphuis (LO en BSM)

Nym - Michelle Nijmeijer (LO en BSM)
Vrm - Marie-Jose Vreeswijk (LO)
Oli - Inge Olthuis (LO)
Dih - Henk Dingeldein (LO)

Hem - Martijn Heskamp (LO)

 

Onze sporthal

In 2011 hebben we een splinter nieuwe sporthal gekregen. De hal bestaat uit een grote sporthal waar d.m.v. scheidingswanden 1, 2 of 3 zalen te gebruiken zijn. Deze zalen worden gebruikt voor spel, atletiek en turnen. Boven is er nog een enkele zaal waarin turnen, zelfverdediging , B.O.M. en spel gegeven kan worden.

 

 

Onze Missie/Visie
Het docenten ontwikkelteam van Lichamelijke Opvoeding (LO) streeft ernaar om Sportgericht Bewegingsonderwijs aan te bieden. Voor ons betekent dit dat wij een samenhangend sportprogramma  aanbieden met doorlopende leerlijnen, waarbinnen de leerling keuzes kan maken die recht doen aan zijn ontwikkeling op sportgebied.


Wij bieden een breed sportprogramma aan. Leerlingen in de onderbouw krijgen bij LO de mogelijkheid om kennis te maken met alle vormen van sport.

 
In het LO-programma (bovenbouw) wordt deze kennismaking voortgezet buiten de school, door middel van het SOK (Sport Oriëntatie Keuze) programma. Daarnaast verdiepen de leerlingen zich in de eerder aangereikte sporten door middel van ensceneringsthema’s.


TCC-De Thij stelt hoge eisen en dit doen de docenten van LO ook. Leerlingen moeten tijdens de LO-les ‘beter leren bewegen’. Dit houdt in dat zij de mogelijkheid krijgen om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Dit bereiken we door binnen de lessen te differentiëren. De leerlingen ontwikkelen zich niet alleen als beweger, maar ook in de rol als ontwerper, coach, scheidsrechter en hulpverlener.


Wij als ontwikkelteam profileren ons op het gebied van breedtesport. Wij vinden het belangrijk om alle leerlingen te betrekken bij de sport en daarnaast talentvolle leerlingen te laten excelleren. Zo kan elke leerling het beste uit zichzelf halen.

Daarnaast staat TCC-De Thij  achter talentmaximalisatie en  faciliteert  daarom een topsportregeling. Wij werken hier ook aan mee. Zo kunnen de leerlingen zich extra richten op hun topsportkwaliteiten.


In de lessen LO willen wij een veilig leerklimaat creëren. Dit bereiken we door de leerlingen te laten samenwerken, zelfstandig te laten werken en de leerlingen erop te wijzen dat ze rekening moeten houden met elkaars kennen en kunnen en hier ook naar moeten handelen (fairplay). Ook gebruiken wij LO als middel om het belang van sport kenbaar te maken:  een gezonde leefstijl en het plezier in een leven lang bewegen.


Hierbij heeft het ontwikkelteam LO een actieve leerling voor ogen die zelfstandig werkt en leert. Elke leerling wordt gestimuleerd zijn uiterste best te doen. De leerlingen die ‘iets over hebben’ worden uitgedaagd om meer dan het basisvak te doen. Zij hebben de mogelijkheid om LO als examenvak te kiezen:  Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).

 

 

 


 

Examenvak BSM

Met BSM willen wij de leerlingen de mogelijkheid bieden zich nog verder te ontwikkelen in de vaardigheden (Domein: Bewegen), maar ook in de rol van instructeur. Denk hierbij aan instructie geven, leiding geven, organiseren en ontwerpen (Domein: Bewegen en Regelen). Ook leren ze op theoretisch vlak hoe de sport verbonden wordt met de Maatschappij (Domein: Bewegen en Samenleving). En ze leren trainingsschema’s te maken en blessures te voorkomen en te behandelen (Domein: Bewegen en Gezondheid). Deze domeinen zijn gebaseerd op de landelijke eindtermen van KVLO, de vakbond van Lichamelijke opvoeding.

 

Sporttoernooien

In de loop van het schooljaar vinden bij ons verschillende toernooien plaats:

 

  • Binnenschoolse toernooien: basketbal, volleybal, voetbal, hockey, frisbee
  • Mission Olympic: volleybal en floorball
  • Hardloopwedstrijd


Aan het einde van ieder kwartiel zijn er toernooien binnen onze locatie voor de klassen 1 t/m 3. Hierbij strijden de klassen dan onderling strijd in een sport die dat kwartiel veel aan bod is gekomen.

 

 

Op een aantal momenten in het jaar strijden wij met door ons voorgeselecteerde teams tegen leerlingen van de andere locaties van het Twents Carmel College dit toernooi is redelijk prestatief van karakter
Als klapper op de vuurpijl proberen wij ons middels voorrondes jaarlijks te plaatsen voor de Mission Olympic (Nederlands kampioenschap voor scholensport)


Wij zijn de laatste jaren met de sport volleybal altijd geplaatst en hebben in de laatste 5 jaar al 3 maal de titel Nederlands Kampioen mee naar huis mogen nemen.

 

Onze huisregels

  • Geen kauwgum tijdens gymlessen ook niet bij de andere lessen
  • Altijd geschikte gymkleding en schoeisel mee
  • Als je geblesseerd bent een briefje van thuis en tevens je gymspullen mee, vaak kun je toch nog wel iets doen tijdens de les.
  • Bij langdurige blessures worden hier in overleg uiteraard geschikte afspraken over gemaakt
  • Op tijd in de les, dus niet blijven hangen in de kleedkamer
  • Zuinig zijn op de accommodatie en in omgang met de materialen
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.