Cambridge English op De Thij

 

Veel gestelde vragen over Cambridge English:

 

1.  Wat houdt Cambridge English in?

Het First Certificate of English (FCE), het hogere niveau Cambridge Advanced Certificate of English (CAE) en het hoogste niveau Certificate of Proficiency in English (CPE) van de Universiteit van Cambridge (GB) zijn bedoeld voor leerlingen die goed zijn in Engels maar naast hun middelbare schooldiploma nog een internationaal erkend diploma willen halen. Het is een extra curriculair programma voor excellente leerlingen.

 

Niveau Cambridge English

ERK niveau

(Europees Referentie Kader)

Vergelijkbaar schoolniveau voor Engels

FCE

B2

5H (B1/B2)

CAE

C1

6V (B2/C1)

CPE

C2

Academisch Engels

 

In het vervolgonderwijs kan een Cambridge diploma leiden tot vrijstelling voor bepaalde onderdelen. Check www.studiekeuze123.nl  voor criteria.

2.  Wat is nieuw dit jaar? Er worden 2 losse uren in het rooster gekozen. De Cambridge leerling is verplicht 1 van die uren te volgen. Absentie wordt geregistreerd. Je hebt alleen toegang tot CPE als je CAE met goed gevolg hebt afgesloten en je hoeft dan dus niet opnieuw toelatingsexamen te doen. Leerlingen die FCE hebben afgesloten, hebben ook automatisch toegang tot CAE.

3.  Wat houdt het Cambridge examen in?

Zowel het FCE, CAE als CPE examen bestaat uit 4 onderdelen: Reading/ Use of English, Writing, Listening en Speaking. Tijdens de selectietoetsen wordt alleen getoetst op Reading en Listening.

4.  Wanneer en waar worden de examens afgenomen?

Als school zullen wij ons inschrijven voor examens in juni. De mondelinge examens worden op De Thij afgenomen. De andere onderdelen van het examen worden op een dag afgenomen op een locatie in het westen van het land. Leerlingen moeten zelf vervoer regelen naar de examenlocatie en de kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

5.  Mijn zoon / dochter is geselecteerd voor Cambridge English. Wat kost het en hoe wordt het in rekening gebracht?

Het tekstboek krijgt uw zoon/ dochter in bruikleen van de school. Hiervoor krijgt u aan het begin van de cursus een rekening van ca. 14 euro toegestuurd. De rekening voor het examen kunt u verwachten na afloop van het examen in juni. Op dit moment kost het examen ca. 230 euro maar het is

mogelijk dat The British Council de prijzen naar boven bijstelt. Deze extra kosten worden dan aan ons en dus ook aan u doorberekend. Voor reiskosten en vervoer naar en van de examenlocatie is de school niet verantwoordelijk. Ook de begeleiding tijdens de examendag is in handen van medewerkers van The British Council.

6.  Wat kan ik doen om mij voor te bereiden op de selectietoetsen?

Eventueel oude Cambridge examens voor lezen (zonder Use of English) en luisteren oefenen op deze websites: www.cambridgeenglish.org en www.flo-joe.co.uk. Uw zoon/ dochter mag geen woordenboek gebruiken, noch bij het oefenen, onze selectietoetsen of bij het uiteindelijke examen. Dit geldt ook voor het schijfonderdeel tijdens het echte examen.

7.  Mijn zoon/ dochter heeft extra tijd voor toetsen door zijn/ haar dyslexie of andere oorzaken. Krijgt hij / zij die extra tijd ook tijdens de selectietoetsen en tijdens het echte Cambridge examen?

Nee. Omdat The British Council dit bij het echte Cambridge examen ook niet doet. Er wordt ook geen rekening gehouden met spelling en er worden ook geen hulpmiddelen toegestaan. Natuurlijk houdt The British Council wel rekening met lichamelijke of audiovisuele beperkingen. Meer informatie via www.cambridgeenglish.org.

8.  Wat zijn de selectiecriteria?

Er wordt een toets voor luisteren en een toets voor lezen afgenomen. Beide cijfers moeten voldoende zijn. Er mogen voor beide onderdelen geen hulpmiddelen gebruikt worden en er wordt geen verlenging gegeven. N.B. Je hebt alleen toegang tot CPE als je CAE met goed gevolg hebt afgesloten en je hoeft dan dus niet opnieuw toelatingsexamen te doen. Leerlingen die FCE hebben afgesloten, hebben ook automatisch toegang tot CAE.

9.  Wat moet ik doen als mijn zoon/ dochter op het tijdstip van de selectietoetsen een andere afspraak heeft of ziek is? Komt er dan nog een extra ronde voor deze leerlingen?

Als uw zoon/ dochter les heeft, mag hij/ zij die les missen.  Er komt geen extra ronde voor afwezige of zieke leerlingen. Uw zoon/ dochter kan het volgend jaar dan nog eens proberen.

10.  Wat moet ik doen als mijn zoon/ dochter toch niet mee wil doen aan de selectietoetsen?

Als leerlingen niet bij het selectiemoment aanwezig zijn dan zijn ze automatisch uitgesloten van deelname. U hoeft niets te laten weten.

11.  Wat moet ik doen als ik goed gescoord heb en dus geselecteerd ben maar toch niet mee wil doen?

Stuur een berichtje naar mevrouw Veerkamp: m.veerkamp@twentscarmelcollege.nl om je af te melden uiterlijk 2 werkdagen na bekendmaking van de resultaten. Het is niet toegestaan tussentijds nog te stoppen met Cambridge English tenzij mevrouw Veerkamp aangeeft dat dit beter zou zijn. Gezien de strenge selectiecriteria is de verwachting dat iedere deelnemer het hele traject tot en met het examen met goed gevolg kan afleggen.

12.  Ik ben dit jaar niet geselecteerd. Mag ik het volgend jaar weer proberen?

Ja. Wijzigingen in de voorwaarden voorbehouden.

13.  Waarom wordt dit vak altijd zo laat op de dag gegeven?

Er zitten leerlingen uit soms wel 10 klassen in een cluster voor Cambridge English. Dan is het 8e uur vaak de enige optie. Dit jaar proberen we ook een eerste uur te kiezen maar dit hangt af van de roosters van de geselecteerde leerlingen. De leerling is verplicht een van de 2 geroosterde uren te volgen.

14.  Ben ik goed genoeg voor de selectie?

Als een leerling voor de gewone CITO lees- en luistertoetsen een 7 of hoger scoort dan is er een reële kans op succes bij de examens voor Cambridge English.

15.  Hoe worden de selectieresultaten bekendgemaakt?

Er zal een lijst bij lokaal 204 gehangen worden waarop alle resultaten te zien zijn. Op de borden en SOM wordt gemeld wanneer de lijst er hangt. Gezien het aantal deelnemers aan de selectietoetsen is het niet mogelijk om de resultaten per leerling te versturen. De geselecteerden hebben nog 2 werkdagen bedenktijd en dan wordt de lijst met 60 geselecteerden definitief.

16.  Hebben E-leerlingen voorrang bij de selectie voor het vak Cambridge English? Nee, een E-leerling moet gewoon aan de selectiecriteria voldoen en krijgt geen voorrang op andere goed scorende leerlingen. Een E-leerling mag Cambridge English wel als deel van het E-programma rekenen als hij/zij toegelaten is.

17.  Ik ben het niet eens met de uitslag. Kan er gecorrespondeerd worden over de uitslag?

Nee. Mevrouw Veerkamp kijkt alles zorgvuldig na en hanteert voor alle leerlingen binnen FCE en CAE dezelfde normen.

18.  Wat gebeurt er als er meer dan 60 leerlingen aan de selectiecriteria voldoen?

Bij gelijke resultaten vinden er mogelijk motivatiegesprekken plaats in het Engels en zal de spreekvaardigheid en motivatie de doorslag geven.

19.  Wanneer starten de lessen?

Na de herfstvakantie.

20.  Wat wordt er in de Cambridge lessen behandeld?

Uw zoon/ dochter heeft tijdens de selectie laten zien dat hij/ zij de onderdelen luisteren en lezen beheerst dus zullen we in de lessen vooral focussen op de onderdelen: Speaking, Writing and Use of English. Ter voorbereiding van de lessen wordt een grote zelfstandigheid verwacht van de Cambridge leerling omdat deze leerling veel opdrachten eerst thuis zal moeten voorbereiden om er vragen over te kunnen stellen in de les. De lessen zijn dus probleemgestuurd. Alle uitleg en conversatie onderling dient in het Engels plaats te vinden. In de gewone lessen gebeurt dit ook zoveel mogelijk maar speciaal aan Cambridge English is dat leerlingen ook onderling geen Nederlands mogen praten. Er zullen regelmatig oefenexamens en schrijfopdrachten ingeleverd moeten worden.

21.  Krijgt mijn zoon / dochter vrijstelling voor de normale lessen Engels?

Nee, de normale lessen Engels bereiden voor op de toetsen en schoolexamens van deze school en het Nederlandse examen van CITO. De eisen van de voornoemde toetsen en examens wijken af van die van Cambridge English. Uw zoon/ dochter mag natuurlijk wel werken aan de opdrachten voor Cambridge English als het ‘gewone’ huiswerk in de gewone lessen gedaan is.

22.  Is er de mogelijkheid om naar Londen te gaan?

Ja, net zoals afgelopen jaar hebben Cambridge leerlingen de mogelijkheid om mee te gaan met de 5H Londen reis. Er is dit jaar geen apart programma en de kosten zijn voor eigen rekening (kosten afhankelijk van aantal deelnemers).

23.  Waar kan ik nog meer informatie vinden? www.britishcouncil.nl voor exameninfo en op de websites http://www.cambridgeenglish.org/ en  www.flo-joe.co.uk kan ook geoefend worden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.