Engels in de onderbouw

 

In de onderbouw is ons doel om leerlingen in een aantal veel voorkomende situaties te leren zelfredzaam te worden. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan: iemand groeten, kennis maken met iemand, iets over je hobby's vertellen, iemand de weg wijzen, enzovoort. De toepassingsgebieden sluiten zoveel mogelijk aan bij die van de leerling. Hierbij is de computer als hulp- en communicatiemiddel, met name die van internet, onmisbaar.

 

Projecten zoals Talendorp dragen bij aan de diversiteit van het lessenpakket. Talendorp houdt in dat er binnen een bestaande ruimte een "dorp" wordt gebouwd. Binnen dit "dorp" zijn bepaalde bedrijven en/of instellingen aanwezig. De leerling gaat dit dorp binnen met van tevoren gegeven (spreekvaardigheid)opdrachten. Met de taalvaardigheden die in de voorgaande periode zijn opgebouwd kan de leerling de opdracht goed uit voeren. Doel van dergelijke projecten is om in een levensechte situatie de taal te gebruiken.

 

Vmbo

De sectie heeft er voor gekozen om in de KT klassen te werken met een digitale methode op de Ipad. Deze methode is door twee docenten van onze eigen locatie ontwikkeld. Leerlingen kunnen actief aan de slag met audio, video, animaties en webquests. Hierdoor kunnen wij de lessen levendig en afwisselend houden.

Ook de B- leerlingen werken veel met de iPad. Zij werken echter niet met onze eigen methode maar met Stepping Stones vijfde editie. Voor zowel de B-stroom als de KT-stroom geldt dat we werken met projecten zoals het hierboven genoemde Talendorp maar ook projecten gericht op de latere beroepskeuze. Waar mogelijk kiezen wij voor vakoverstijgende projecten.

 

Havo / vwo (extra)

De sectie heeft gekozen voor de methode Stepping Stones, vijfde editie voor Havo/Vwo. Deze methode wordt zowel in boekvorm als digitaal aangeboden. Leerlingen kunnen hierdoor actief aan de slag met audio, video, animaties en webquests. Alle vaardigheden komen uitgebreid aan bod. In het eerste jaar ligt de nadruk op spreekvaardigheid. Dit wordt gevarieerd aangeboden door onder andere ‘one minute topics’ waarbij leerlingen een minuut spreken over onderwerpen. Daarnaast wordt verwacht dat leerlingen verschillende presentaties kunnen geven.

 

VWO extra
TCC breed bieden wij ook VWO extra aan. Belangrijk om te weten is dat het gaat om 1 eerstejaars en 1 tweedejaars klas. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er aan het einde van de basisschool periode een test afgenomen. Dit is een externe test. Het initiatief gaat uit van de basisschool en de CITO. Voor uitgebreidere informatie over VWO extra op De Thij, klik hier.

 

Het aantal aangeboden uren Engels in de onderbouw:

 

 

Semester 1

Semester 2

1K

3

3

1KT

3

3

1HV

3

3

1VE

3

3

 

 

 

2K

3

3

2KT

3

3

2HV

3

3

2VE

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.