Engels

 

Engels in het algemeen
Goed je talen kennen is tegenwoordig een must! Om objectief vast te stellen op welk niveau onze leerlingen het Engels beheersen werken wij aan de hand van ERK richtlijnen. ERK is de Nederlandse afkorting voor "Europees Referentiekader". In het Engels "Common European Framework of Reference" genoemd. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal moet kunnen om te laten zien dat je die taal op een bepaald niveau beheerst.
Het ERK kent zes niveaus, van A1 tot en met C2. A is het niveau dat hoort bij de basisgebruiker. Het C niveau hoort bij de vaardige gebruiker. Wilt u hier meer van weten, dan kunt u een uitgebreider overzicht vinden op www.erk.nl

 

Het ERK beschrijft vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, spreken, schrijven en gesprekken voeren. Deze vaardigheden worden in alle leerjaren getoetst. Het ERK gaat uit van wat iemand die een vreemde taal leert al kan, niet wat hij/zij niet kan. Het ERK-systeem is in heel Europa hetzelfde. Daardoor kan iedere Europeaan zijn of haar talenkennis meten aan die van een andere inwoner van Europa. Bij alle vaardigheden staat de praktijksituatie centraal, de realiteit van alledag. Tevens zijn alle vaardigheden en de bijbehorende toetsen inhoudelijk gebaseerd op ERK. Zowel de docenten als de leerlingen op TCC de Thij spreken zoveel mogelijk Engels gedurende de les. Onderaan dit document staan nuttige links vermeld. De link "Classroom English" verwijst naar de uitdrukkingen die de leerlingen ten minste moeten kennen en kunnen gebruiken.

 

 

ERK vaardigheden

 

Leesvaardigheid:
Er wordt geoefend op het gebied van brieven en kaarten lezen, oriënterend lezen, lezen om informatie op te doen en instructie lezen.

Luistervaardigheid:
Het verstaan van gesprekken tussen moedertaalsprekers, luisteren naar aankondigingen en instructies, luisteren naar tv- video- en geluidsopnames.

Spreekvaardigheid:
Bestaande uit monologen zoals het beschrijven van onderwerpen, het geven van meningen en reacties en zaken uitleggen en toelichten. Daarnaast wordt geoefend in publiek toespreken in de vorm van het geven van presentaties.

Schrijfvaardigheid:
Onderwerpen betreffende schrijfvaardigheid zijn: brieven en kaarten, het maken van aantekeningen, berichten en formulieren, het schrijven van rapporten en verslagen en het vrij schrijven.

Gesprekken voeren:
Informele en formele gesprekken voeren en informatie vragen en uitwisselen.

 


Nuttige links:
Europees Referentiekader
Webquests voortgezet onderwijs

Classroom English

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.