Economie

 

ECONOMIE als Wetenschap

 


Bij economie als wetenschap gaat het om het probleem van schaarste en hoe daarmee om te gaan. Er is schaarste omdat er onvoldoende middelen, zoals tijd en geld, zijn om in al je behoeften te voorzien. Dit geldt voor personen, bedrijven, de overheid maar ook voor de wereld als geheel. Economisch handelen ontstaat omdat men niet alles tegelijk kan hebben. Er moeten keuzes worden gemaakt.De economische wetenschap bestudeert de factoren die deze keuzes bepalen. Prijzen zijn hierbij belangrijk.

 

ECONOMIE als Vak

 

Economie als zelfstandig vak krijg je op onze school in de derde klas. Je maakt dan kennis met zowel het vak economie als M&O. Dit ter voorbereiding op je profiel- en vakkenkeuze die je aan het eind van het derde leerjaar gaat maken.

Bij het vak economie gaat het om zaken als

 

 • consumptie en welvaart
 • werk en inkomen
 • sparen en beleggen
 • kopen en lenen en huren
 • werk en werkloosheid
 • inkomsten en uitgaven van de overheid
 • belastingen en uitkeringen
 • handel met buitenland
 • ontwikkelingslanden

 

Bij het vak M&O gaat het om zaken als

 

 • eigen bedrijf
 • afzet en omzet
 • kosten en winst
 • balans en verlies- en winstrekening

 

Als je M&O als keuzevak kiest, krijg je in het 4e jaar de mogelijkheid om het Europese Ondernemerscertificaat te halen door aan de cursus EBCL deel te nemen. Deze cursus vergroot je bedrijfseconomische kennis en helpt je om later als zelfstandig ondernemer aan de slag te kunnen gaan.

 

In de vierde klas en hoger worden situaties behandeld door er met de economische bril van de concepten naar te kijken. Deze acht concepten zijn: schaarste, ruil, markt, ruilen over de tijd, samenwerken en onderhandelen, risico en informatie, welvaart en groei en goede tijden, slechte tijden.

 

Het vak bouwt verder op de stof die in de derde klas is behandeld en er wordt dus veel aandacht geschonken aan allerlei zaken die je later in je dagelijkse leven zult tegenkomen. Dit loopt uiteen van persoonlijke zaken, zoals het kopen van een huis tot meer algemene zaken, zoals de gevolgen van de koerstijging van de Euro voor de economie van ons land.


Op het Havo behandelen we de stof mede aan de hand van twee leerboeken en werkboeken en op het VWO doen we dat met drie leer- en werkboeken. Daarnaast zijn er klaslokaalexperimenten om nog meer inzicht in de stof te krijgen. Ook wordt er ter voorbereiding op het centraal schriftelijk eindexamen veel geoefend met oude examens.


Naast de verplichte stof is er ruimte voor een keuze-onderwerp.
In de lessen wordt een beroep gedaan op verschillende vaardigheden zoals

 

 • plannen
 • zelfstandig werken
 • samenwerken
 • opdrachten goed lezen
 • antwoorden goed formuleren
 • omgaan met grafieken en tabellen
 • berekeningen
 • discussieren

 

Het vak wordt afgesloten met een vijftal schoolexamens en een centraal schriftelijk eindexamen.

 

Wat heb je aan het vak ECONOMIE?

 

 

Naast het feit dat het vak economie een goede voorbereiding vormt voor tal van vervolgopleidingen op HBO en universiteit, zul je veel kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen die je hele leven van nut zullen zijn omdat je eigenlijk elk dag met economie te maken krijgt. Je moet immers elke dag keuzes maken die van invloed zijn op de rest van je leven. Wat je geleerd hebt bij het vak economie zal je helpen een betere keuze te maken.

 

Daarnaast kun je kritisch het nieuws op tv en in de krant volgen zodat men jou niet zo snel iets kan wijsmaken.

 

Wil je meer weten over het boeiende vak economie in de bovenbouw, neem dan contact op met één van de onderstaande docenten. Zij zullen je graag te woord staan.


Theo Böcker

Ester Noordman

Chris Geerdink

Bart ter Horst

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.