Economie

 

Binnen de economische wetenschap gaat het om het probleem van schaarste en hoe daarmee om te gaan. Er is schaarste omdat er onvoldoende middelen, zoals tijd en geld, zijn om in al je behoeften te voorzien. Dit geldt voor personen, bedrijven, de overheid maar ook voor de wereld als geheel. Je kunt niet alles tegelijk hebben. Er moeten keuzes gemaakt worden. De economische wetenschap bestudeert de factoren die deze keuzes bepalen.

 

Economie en bedrijfseconomie in de derde klas

Economie als zelfstandig vak krijg je op onze school in de derde klas. Je maakt dan kennis met zowel het vak economie als bedrijfseconomie. Dit ter voorbereiding op je profiel- en vakkenkeuze die je aan het eind van het derde leerjaar gaat maken.

 

Bij economie gaat het over onderwerpen als:

 • consumptie en welvaart
 • werk en inkomen
 • sparen en beleggen
 • kopen, lenen en huren
 • werk en werkloosheid
 • overheidsfinanciën
 • belastingen en uitkeringen
 • handel met buitenland

 

Bij bedrijfseconomie gaat het over onderwerpen als:

 • een eigen bedrijf
 • marketing
 • afzet, omzet, kosten en winst
 • de financiële boekhouding

 

Economie in de vierde klas en hoger

In de vierde klas en hoger kijken we met een economische bril naar de wereld. Hierbij maken we onderscheid tussen drie niveaus van economie.

 

Ten eerste kijken we naar de economische keuzes die individuen maken. Hier gaat het om werk, inkomen, kopen en huren van woningen, verzekeren, sparen, beleggen en pensioenen.

 

Het tweede niveau kijkt naar de economische keuzes van groepen. Hierbij kijken we naar de vraag van consumenten en het aanbod van bedrijven dat samenkomt op verschillende soorten markten.

 

Het derde niveau kijkt naar economische keuzes op nationaal en internationaal niveau. Het draait hierbij o.a. om overheidsfinanciën, inkomensverdeling, monetair beleid en internationale handel.

 

Bedrijfseconomie in de vierde klas en hoger

Sinds 2018 bestaat er een nieuw keuzevak: Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid. Afgekort tot Bedrijfseconomie. Voorheen heette dit vak Management & Organisatie. Bedrijfseconomie lijkt voor een groot deel op het oude vak M&O. De inhoud daarvan is geheel herzien en geactualiseerd, en tegelijkertijd heeft het vak daarmee ook een nieuwe naam gekregen.

 

Daar waar het vak Economie een meer algemene en theoretische benadering van de economie kent, behandelt Bedrijfseconomie veel meer praktische financiële en economische zaken. De onderwerpen bouwen zich op van individu (financiële zelfredzaamheid) tot zelfstandig ondernemen (ondernemerschap) tot grote (multinationale) ondernemingen (bedrijfseconomie).

 

Binnen het onderdeel financiële zelfredzaamheid komen financiële zaken aan bod waar iedereen mee te maken krijgt. Zowel de financiële als de juridische kanten worden belicht van zaken als: het huren of kopen van een woning, beleggen, erven, en trouwen en scheiden.

 

Binnen het onderdeel zelfstandig ondernemen leer je hoe je een eigen onderneming start, waar je rekening mee moet houden en welke eigenschappen een goede ondernemer moet bezitten.

 

Binnen het onderdeel bedrijfseconomie worden de verschillende ondernemingsvormen behandeld en is er veel aandacht voor de financiële administratie van bedrijven.

 

Business School

Naast de vakken economie en bedrijfseconomie worden op De Thij ook aanvullende economische modules aangeboden binnen de business school. Ook zonder economie of bedrijfseconomie in je pakket kun je aan deze modules deelnemen. Een voorbeeld van zo’n module is EBCL. Hiermee krijg je de mogelijkheid om het Europese Ondernemerscertificaat te behalen. Deze cursus vergroot je bedrijfseconomische kennis en helpt je om later als zelfstandig ondernemer aan de slag te kunnen gaan.

 

 

Theo Böcker

Ester Noordman

Chris Geerdink

Erwin Hoving

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.