Deutsch macht spass

Brandenburger Tor, Potsdam. Gat in de Berlijnse muur

 

Omdat we in Twente dichtbij Duitsland wonen biedt een goede beheersing van de Duitse taal veel mogelijkheden voor nu en in de toekomst. Ook de Duitse cultuur en omgangsvormen zijn van belang om tot goede communicatie te komen.

Duitsland is nog steeds de belangrijkste handelspartner voor Nederland.

Veel Nederlandse bedrijven hebben een dochteronderneming in Duitsland en veel Duitse bedrijven hebben een dochteronderneming in Nederland.

Duits is ook de meest gesproken taal binnen de Europese Unie.

In ons land komen veel Duitse toeristen genieten van onze Hollandse glorie. Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn ook geliefde vakantiebestemmingen van Nederlanders.

Duits leren is goed te doen, (het lijkt namelijk erg op het Nederlands), dat maakt het extra leuk om het te leren! Ons motto is dan ook: ‘Deutsch macht Spass’.

 

Op De Thij worden in de onderbouw havo/vwo/vmbo de lessen Duits verzorgd door de volgende docenten: meneer Davina, meneer Horsthuis en mevr. Tiehuis.

In het vmbo heb je Duits vanaf klas 1.

Als je in een havo/vwo klas zit krijg je Duits vanaf klas 2. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

1B 2 x 1 lesuur Duits per week

2B 2 x 1 lesuur Duits per week

1KT 2 x 1 lesuur Duits per week

2KT 2 x 1 lesuur Duits per week

2HV 3 x 1 lesuur Duits per week

2V 3 x 1 lesuur Duits per week

2VE 2 x 1 lesuur Duits per week

(B, KT = vmbo onderbouw; H/V/E = havo/vwo/vwo extra onderbouw)

 

In het vmbo wordt het boek ’Neue Kontakte’ gebruikt en de havo/vwo gebruikt het boek met de titel ‘Na Klar’. Veel lesmateriaal bij de boeken is digitaal en daarom gebruiken we in de les regelmatig de iPad. Duits bieden we gevarieerd en gedifferentieerd aan zodat iedere leerling mee kan doen en alle vaardigheden die nodig zijn om Duits te leren aan bod komen (spreken, lezen, luisteren, schrijven).

We werken met de zogenaamde ERK niveaus, een Europese standaard die gebruikt wordt om het vaardigheidsniveau van taalbeheersing te beschrijven.

In de les wordt zoveel mogelijk Duits gesproken door de docent en de leerlingen. We noemen dit doeltaal = voertaal. De taal die geleerd wordt (doeltaal) is de voertaal in de les.

We adviseren leerlingen om regelmatig naar Duitse TV te kijken en/of naar Duitse muziek te luisteren. Hoe vaker je immers de taal hoort, hoe makkelijker het wordt om je deze eigen te maken. In de lessen kijken we zo nu en dan Duitstalige films waar dan een opdracht bij hoort.

In vmbo-klassen (B en KT) leren de leerlingen Duits heel praktisch door middel van opdrachten die die te maken hebben met dagelijkse dingen, bijvoorbeeld eten en drinken, boodschappen doen en shoppen, Oktoberfest, kerstmarkten en Kerstmis, Oud en nieuw etc.

 

In onderstaand filmpje worden redenen gegeven waarom je Duits zou moeten leren:

 

 

Dag van de Duitse taal

Eén keer per jaar wordt er landelijk extra aandacht besteed aan de Duitse taal. In 2016 staat deze dag gepland op 21 april. Ook op De Thij gaan we de Duitse taal die dag extra in de spotlights zetten.

 

 

Duits in de bovenbouw

In de bovenbouw Havo/Vwo wordt door de volgende docenten Duits gegeven:

mevrouw Boers, mevrouw Bronakowska, mevrouw Cuno, meneer Horsthuis en meneer Davina.

Het aantal lesuren Duits ziet er als volgt uit vanaf klas 3:

3 havo/vwo: 2 lesuren per week

4 havo/vwo: 3 lesuren per week

5 havo: 4 lesuren per week

5 vwo: 2,5 lesuur per week (eerste half jaar: 2 uur per week , tweede half jaar: 3 uur per week)

6 vwo: 3 lesuren per week

In alle bovenbouw klassen wordt gebruik gemaakt van de boeken “Na klar”. Voor de klassen 4/5/6 komt daar nog het boek “An die Freude” (literatuur) bij. Daarnaast wordt er steeds meer thematisch met de Duitse literatuur gewerkt. Daarbij kun je denken aan modules rondom thema’s, zoals “ Duitse sprookjes” (4 havo) of “ Die Liebe” (4 vwo)

Het wordt aanbevolen om de volgende boeken ook aan te schaffen: Woordenboeken N-D en D-N, Examenbundel (voor 5H en 6V om examenteksten te oefenen).

 

Tijdens de lessen oefenen we alle vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) m.b.v. de methode, maar ook worden oude (school)examens en andere oefeningen gebruikt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de schoolexamens en het examen Duits.

De nadruk ligt op het integreren en toepassen van het geleerde, dus zullen reproductie/leertoetsen uiteindelijk in de praktijk moeten worden toegepast door de leerling. Geleerde woorden, grammatica worden verwerkt in bijvoorbeeld het schrijven van een brief of het deelnemen aan een gesprek op het daarbij behorende niveau. Om het juiste niveau te bepalen maken wij, net als in de onderbouw, ERK (Europees Referentie Kader).

In de bovenbouw kom je natuurlijk steeds dichterbij je schoolexamens en examens. Alle schoolexamens zijn opgenomen in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). Dit PTA staat op de site van school.

Voor Duits worden de volgende vaardigheden in een schoolexamen getoetst: literatuur (theorie én boekjes), schrijven , luisteren en spreken. Hierbij ligt de nadruk op het toepassen/verwerken wat je geleerd hebt in de voorexamenklassen.

Het centrale examen is een toets in leesvaardigheid.

 

 

Duits kiezen?

In de 3e klas kies je een profiel. Daarbij kun je (of moet je) kiezen voor een tweede moderne vreemde taal naast Engels: Duits of Frans.

Waarom zou je dan voor Duits kiezen?

Overweeg het volgende:

  • Wat voor toegevoegde waarde heeft het voor mij als ik Duits kies? (Onderzoek hierbij bijv. of het voordelen heeft voor je vervolgopleiding)
  • Wat heb ik er persoonlijk aan als ik beter Duits zou kunnen spreken? (Werk je of ga je in de toekomst veel in of met Duitsland werken?)
  • Hoe vaardig ben ik in het vak? Wat voor adviezen heb ik gekregen van de vakdocent?

De docenten Duits zullen je aanmoedigen om Duits te kiezen.

Duits is per slot van rekening een wereldtaal en wordt alleen al in Europa in drie landen als moedertaal gesproken.

Daarbij komt dat Duits een zogenaamde Germaanse taal is, dat is Nederlands ook, dus Duits en Nederlands hebben veel raakvlakken.

Veel vervolgopleidingen vragen of je Duits in je pakket hebt gehad. Het is vaak geen voorwaarde om toegelaten te worden, maar wel wenselijk, omdat kennis van de Duitse taal van pas kan komen.

 

Profielwerkstuk bij Duits?

In 4 havo maak je een start met het schrijven van je profielwerkstuk, dat je in 5 havo moet afsluiten. Je moet een vak (binnen je profiel) kiezen om je werkstuk bij te gaan schrijven. Veel leerlingen kiezen bijvoorbeeld voor het vak geschiedenis, maar denken er niet aan dat véél van onze geschiedenis te maken heeft met Duitsland. Je zou dan bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog vanuit Duits standpunt kunnen gaan onderzoeken voor je profielwerkstuk. Andere interessante onderwerpen om te onderzoeken zijn bijvoorbeeld: wat zou je kunnen leren van het Duitse schoolsysteem? Waarom gaan er zoveel Nederlanders in Duitsland wonen? Hoe zit het met vooroordelen over Duitsers?

 

Populariteit Duits op De Thij

Als docenten bovenbouw kunnen we met zekerheid zeggen, dat het vak Duits op onze school populair is. Zowel afdeling havo als vwo telt jaarlijks grote groepen leerlingen, die Duits kiezen. Onze leerlingen behalen goede examenresultaten. In de afgelopen jaren scoorden we voor het vak Duits altijd hoger dan het landelijk gemiddelde van de examens. Daar zijn we trots!. Kortom Duits is “in” en … macht Spass !

 

Uitwisseling Partnerschule Burg Gymnasium Bad Bentheim

Sinds enkele jaren doet onze school mee aan een uitwisselingsprogramma met de Duitse Burg-Gymnasium in Bad Bentheim. Dit programma geldt voor de 3vwo klassen en wordt mede door onze NS (Nederlandse Spoorwegen) en de DB (Deutsche Bahn) mogelijk gemaakt. Naast wederzijdse bezoeken op school, tijdens de lessen ontmoeten de leerlingen elkaar ook privé in de gastgezinnen.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.