Beeldende vorming

 

Beeldende vorming is de verzamelnaam voor de vakken tekenen en handvaardigheid. Bij tekenen werk je op het platte vlak (tweedimensionaal) en bij handvaardigheid werk je ruimtelijk (driedimensionaal). Tijdens de lessen beeldende vorming ga je diverse werkstukken ontwerpen en maken, zoals tekeningen, schilderijen, foto’s, beelden of bijvoorbeeld constructies. Onze opdrachten staan in IBooks en waar mogelijk ontwerpen en maken we opdrachten op de IPad.

 

     
 Moodboard  Hoofdtooi  Surrealisme

 

Je eigen creatieve ideeën staan centraal. Aan de hand van een thema of opdracht ga je op zoek naar jouw eigen invalshoek. We noemen dit de oriëntatiefase. Hierna ga je onderzoeken hoe jij de opdracht het beste kunt gaan uitwerken. Dit doe je door schetsen en ontwerpen te maken met de gekozen materialen, technieken en beeldende aspecten. Vervolgens ga je het werkstuk echt uitvoeren. Het creatieve proces wordt door jou zelf bijgehouden in een procesverslag of logboek. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de beeldende begrippen die bij dit vak van belang zijn.

 

Behalve het maken van eigen werkstukken is beeldende vorming ook een kennismaking met beeldende kunst en kunstenaars. Wanneer je het beeldende vorming als eindexamenvak kiest (dat heet dan: kunstvak beeldend), gaan kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis een grotere rol spelen.

 

     
   

 

 

Bovenbouw
In de bovenbouw kun je het kunstvak beeldend kiezen in je profieldeel of in de vrije ruimte. Als je het kunstvak hebt gekozen dan krijg je daar twee uur per week les in. Je zult steeds zelfstandiger leren werken, met materialen die het beste bij jou passen. Meer dan in de onderbouw speelt het werkproces een belangrijke rol. Je zult leren om inhoudelijke en beeldende keuzes te maken en deze te verwoorden.

 

Ook leer je werk van andere kunstenaars, vormgevers en fotografen te onderzoeken in relatie tot je eigen werk. De praktische opdrachten zijn meestal in samenhang met het onderwerp dat bij de theoretische deel van het vak (Kunst Algemeen) aan de orde komen. Zoals bijvoorbeeld: het ‘moderne’ (waarbij je het futurisme als uitgangspunt neemt en beweging gaat verbeelden, of een portret op een constructivistische manier maakt) of ‘massacultuur’ waarbij je een Pop Art verwerking moet maken.

 

     
 Kubisme  Identiteit  Pop Art

 

Bij het Kunstvak beeldend hoort Kunst Algemeen, dit is de theoretische kant van de kunstvakken. Kunst algemeen krijg je ook 2 uur in de week. De kunstbeschouwing wordt aan de hand van verplichte examen onderwerpen behandeld.

Niet alleen beeldende vormgeving, maar ook film, theater architectuur, muziek en dans komen aan bod bij alle onderwerpen. Je leert verbanden te leggen tussen deze kunstdisciplines, en samenhang te zien tussen kunst en maatschappij vanuit verschillende cultuurhistorische achtergronden. Het vak kunst is een ontdekkingsreis waarbij je door middel van het leren kijken naar kunstwerken de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en filosofische vragen te zien krijgt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.