Aardrijkskunde

 

Aardrijkskunde laat zien waarom de aarde en de plaatsen of gebieden op de aarde zijn zoals ze zijn. Aardrijkskunde kan helpen te begrijpen en te beseffen waarom bepaalde dingen gebeuren en voorkomen op bepaalde specifieke plaatsen ergens op onze wereld. Aardrijkskunde is een vak dat leert om om je heen te kijken en je laat begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

 

Aardrijkskunde in de onderbouw (1HVE en 2HVE)
In klas 1 en 2 werken we met de methode De Geo. Je werkt met een lesboek, een basisboek en een werkboek. In klas 1 staan de vaardigheden centraal zoals het lezen van kaarten, het leren lezen van tabellen en grafieken en het gebruiken van de atlas. Tevens leer je over de verschillende klimaten en culturen in de wereld. Tenslotte besteden we aandacht aan platentektoniek. (aardbevingen en vulkanisme).


In klas 2 herhalen we de vaardigheden uit klas 1. Je leert meer over de situatie in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika en Azië en de rol van Nederland in de wereld.

 

Aardrijkskunde in de bovenbouw
Ook in klas 3 werken we met De Geo. De onderwerpen die behandeld worden zijn migratie in de Verenigde Staten, Nederland in de wereld en het Nederlandse landschap. Bij dit laatste onderdeel maakt veldwerk deel uit van de stof. In klas 3 beslis je of je eindexamen wilt doen in het vak. In de bovenbouw HAVO krijg je les uit vijf verschillende boeken, waarbij ieder boek een ander onderwerp behandeld. Deze onderwerpen zijn: systeem aarde, arm en rijk, wonen in Nederland, landbouw in Europa en Indonesië. De onderwerpen zijn zowel sociaal geografisch als fysisch geografisch. In de bovenbouw VWO krijg je zeven verschillende boeken. Deze onderwerpen zijn: arm en rijk, klimaatvraagstukken, systeem aarde, globalisering, wonen in Nederland, Zuidoost Azië in beeld en actueel.


In de bovenbouw ligt de nadruk (naast de te behandelen onderwerpen en de daarbijbehorende proefwerken, tentamens en overhoringen), op onderzoek, veldwerk, werkstukken en presentaties. Om je voor te bereiden op een HBO-studie of een studie aan de universiteit is het namelijk heel belangrijk dat jij je bevindingen op een goede manier kunt overbrengen aan anderen.


Uiteindelijk word je klaargestoomd voor het echte werk: het examen in Havo 5 of VWO 6. Naast de te leren themas in de verschillende boeken is het bij het examen heel belangrijk dat je goede kaartvaardigheden hebt ontwikkeld. Daarmee bedoelen we dat je snel en handig gebruik kunt maken van de atlas en dat je snel de juiste informatie uit de juiste kaart kunt halen. Gedurende de leerjaren in de bovenbouw gaan we daarmee oefenen.


Wil je meer weten over het vak, neem dan contact op met één van de onderstaande docenten.

De aardrijkskundedocenten:

Desirée Ensink
Desirée heeft van haar stageplek haar werkplek gemaakt. Vol enthousiasme geeft ze les aan de leerlingen vanaf klas 1. Kenmerkend voor haar en haar lessen zijn haar grote gedrevenheid en interesse in leerlingen.

Daphne Vaneker-Scheffer
Daphne geeft al lange tijd les op de Thij. Eerst heeft ze geschiedenis gegeven en daarna mens en maatschappij en aardrijkskunde. De meeste leerlingen in de bovenbouw havo/vwo hebben les van haar (gehad). Kenmerkend voor haar en haar lessen zijn de betrokkenheid bij leerlingen en enthousiasme voor het vak.

 

Evelien Brilman
Meerdere jaren aardrijkskunde en geschiedenis gegeven in Nijmegen en omgeving. Vanaf 2000 gevestigd in Twente  en als aardrijkskundeleerkracht in de onderbouw  gestart op de Thij. Sinds enkele jaren ook geschiedenis weer opgepakt. Kenmerkend voor haar manier van lesgeven is de aandacht voor de leerlingen en het combineren van de lesinhoud van aardrijkskunde en geschiedenis.

 

Kortom de meest jonge enthousiaste sectie op de Thij.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.