Talentmaximalisatie: topsportregeling

 

TCC de Thij heeft in haar visie op onderwijs aandacht voor talentmaximalisatie. Hieronder verstaan we dat de Thij zich inzet om leerlingen die hier onderwijs volgen zo goed mogelijk in staat te stellen hun talenten, ongeacht op welk gebied, optimaal te ontplooien. Dit alles wel binnen de kaders van de school als een reguliere school voor voortgezet onderwijs.

 

Dat betekent dat topsporters geen recht kunnen doen gelden op vast omschreven faciliteiten, maar dat de school in overleg met leerling, ouders en vereniging probeert te komen tot een regeling waarbinnen de leerling zowel het reguliere programma zo optimaal mogelijk volgt als ook zo optimaal mogelijk in staat gesteld wordt de topsport te beoefenen.

 

Klik hier voor de volledige tekst over de topsportregeling van De Thij.

 

Ben je benieuwd wie de topsporters zijn van onze school? Klik dan op de onderstaande foto's.

 

 

 

 

 

       

     

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.