Samenvatting leerlingenstatuut

 

Het leerlingstatuut 2016-2017

           

In het leerlingenstatuut staan de belangrijkste regels van de school. Omdat het leerlingstatuut erg uitgebreid is en daardoor soms onoverzichtelijk, staat hieronder een samenvatting daarin de regels die het meest van toepassing zijn op alle leerlingen. Mocht u toch het hele leerlingenstatuut door willen lezen, dan staat onderaan deze pagina een link naar het leerlingenstatuut. 

 

Betekenis

Het leerlingenstatuut is bedoeld om de rechtspositie van de leerlingen te verduidelijken, het regelt  dus de rechten en plichten van leerlingen.

Daar waar in de tekst de leerling wordt vervangen door ‘hij’, wordt ook ‘zij’ bedoeld.

 

Het leerlingenstatuut is een erg groot bestand met daarin zeer veel informatie, waardoor het niet erg overzichtelijk kan zijn. Vandaar dat hier een aantal belangrijke punten genoemd worden uit het leerlingenstatuut, die voor (bijna) alle leerlingen van toepassing zijn. Mocht je meer informatie over het leerlingenstatuut willen of naar een bepaald onderdeel uit het leerlingenstatuut zoeken, klik dan op de link onderaan deze pagina om doorgestuurd te worden naar de volledige versie van het leerlingenstatuut.

 

Afwezigheid van een docent tijdens de les

Als een docent niet aanwezig is in de les, dan moet de klassenvertegenwoordiger, of iemand anders namens de klas, dit tien minuten na aanvang van de les gaan melden bij de roostermaker. Voor de onderbouw geldt dat dit gebeurt bij de balie in de thuisbasis. Afwezigheid van de docent leidt niet automatisch tot lesuitval.

 

Een lesvrije dag is geen vrije dag

Een lesvrije dag betekent niet automatisch een vrije dag voor de leerlingen. Op schooldagen waarop geen lessen zijn gepland kan de school individuele leerlingen of groepen leerlingen verplichten om deel te nemen aan door de school georganiseerde onderwijsactiviteiten.

Toelichting; de school kan op die dagen onderwijsactiviteiten, zoals excursies, projecten en begeleidings- of studieactiviteiten organiseren. Daartoe horen ook verbeteringstrajecten voor individuele of groepen leerlingen.

Deze activiteiten worden opgenomen in de jaarplanning of worden anderszins tijdig gecommuniceerd.

 

Extra faciliteiten

Aansluitend op wettelijke regelingen kan een leerling aanspraak maken op extra faciliteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexie of dyscalculie. In alle gevallen geldt dat de aanvraag voor extra faciliteiten wordt ingediend bij de adjunct-directeur van de leerling. Voor het in aanmerking komen van faciliteiten dient er een verklaring voor te liggen van een deskundige (bijv. arts, psycholoog)

 

Proefwerken en overhoringen

  1. Een proefwerk wordt minstens 5 schooldagen van tevoren aangekondigd; dit wordt in SOMtoday vermeldt. Als in het geval van een proefwerk de datum niet minimaal 5 schooldagen van tevoren in de studiewijzer in SOMtoday staat, vindt er op de desbetrefende datum geen toets plaats;
  2. uit deze aankondiging moet voor de leerlingen duidelijk zijn wat er getoetst wordt.
  3. er wordt naar gestreefd buiten de toetsweken per dag niet meer dan één proefwerk te geven; een maximum van twee is toegestaan. bij overschrijding, in cluserklassen, van dit laatstgenoemde aantal, plegen betrokken docenten overleg. In probleemsituaties vindt overleg met de leerlingen plaats.
  4. In de week voor de toetsweek mogen maximaal 3 schriftelijke toetsen per week gegeven worden. Daarbij krijgen vakken die geen proefwerk afnemen in de toetsweek voorrang.
  5. De richtlijn wordt gegeven om in open lokalen geen schriftelijke toetsen af te nemen,

 

Het nakijken van toetsen

een docent beoordeelt een afgenomen toets uiterlijk 5 werkdagen na afname, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen; Voor beoordelingstoetsen geldt een termijn van maximaal 15 werkdagen.

De docent bespreekt het gecorrigeer­de proef­werk in de klas.

 

Schriftbeoordeling

Beoordeling van het proces is wél mogelijk en mag ook becijferd worden. Onder een proces wordt een opeenstapeling van huiswerk van tenminste 8 lessen verstaan. Het moet dan wel voor alle leerlingen in een klas gelden en van te voren zijn aangekondigd.

 

Huiswerkvrij

De leerling heeft recht op huiswerkvrij op de eerste schooldag na een vakantie van minimaal een week en op 6 december als dat een lesdag is. Dit geldt niet als op de eerste dag na de vakantie de toetsweek begint.

 

Klankbordgroep

Op de Thij zijn er klankbordgroepen in het leven geroepen. Uit elke klas kan minimaal één leerling deelnemen aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep die per klassenlaag worden gehouden. Doel van de klankbordgroepen is het signaleren van problemen met betrekking tot het onderwijs, en een oplossing hiervoor formuleren; dit in overleg met het leerlingenbestuur en ter kennisgeving voor de adjunct-directeur. 

 

Leerlingen Statuut 2016 - 2017.docx

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.