Het inhaalmoment voor gemiste toetsen

 

Toetsen zijn belangrijke onderdelen in het onderwijsleerproces. Niet deelnemen aan een toets heeft dan ook stevige consequenties voor de leerling. De leerling krijgt geen zicht op de mate waarin hij de stof beheerst en heeft het cijfer '1' in de cijferlijst staan. Daarom organiseren wij een inhaalmoment voor gemiste toetsen.


TCC De Thij biedt aan leerlingen en docenten de gelegenheid een inhaaltoets te maken op de woensdag het 8e uur, in lokaal 2.19 onder toezicht van mevrouw Ankone.


De inhaaltoets betreft een gemist proefwerk; er is geen inhaalmoment voor een gemiste luistertoets of schriftelijke overhoringen. Voor een toets kan slechts 1 afspraak gemaakt worden voor een inhaalmoment; 'vergeten' of een verzoek tot uitstel leidt onmiddellijk naar afstel (en handhaving van het cijfer 1 in de cijferlijst).


Mevr. Ankone neemt inhaaltoetsen af:

  • Op woensdag het 8e uur in lokaal 2.19 bij een regulier rooster
  • Bij een verkort rooster volgt het inhaalmoment aansluitend aan het laatste lesuur
  • Een afgesproken inhaalmoment gemist betekent kans op inhalen verkeken

 

Deelname aan een inhaaltoets zoals boven aangegeven vraagt inzet van leerling:

  • Hij/zij gaat naar de docent, vraagt toestemming de inhaaltoets te maken en spreekt een unieke datum af waarop de toets wordt afgenomen. Op de toetsdag is de leerling tijdig in 2.19 aanwezig en heeft schrijfmaterialen, rekenmachine e.d. bij zich.

 

Oktober 2017


De schoolleiding

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.