Regeling behoud leerresultaten bij doubleren

 

Het voortgezet onderwijs voor havo en vwo bestaat in de Tweede Fase uit vakken die zowel met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen worden afgesloten en uit vakken die uitsluitend met een schoolexamen worden afgesloten.

 

Leerlingen die doubleren stellen we in de gelegenheid een aanvraag in te dienen die gericht is op het laten staan van het eerder behaalde cijfer in het herhaaljaar om de vrijkomende lestijd te kunnen besteden aan andere schoolzaken.

 

Regeling

De vakken ckv, maatschappijleer, nlt, kcv en anw en het profielwerkstuk worden afgesloten met handelingsdelen of schoolexamen. Doublanten en leerlingen die niet slaagden voor hun eindexamen en een dergelijk vak of werkstuk geheel hebben afgerond, kunnen voor dat vak of werkstuk behoud van eerder behaald cijfer of waardering ‘naar behoren’, aanvragen.

 

De toekenning van cijferbehoud en de toestemming om vrijkomende studielasturen (slu’s) te besteden aan andere leer- en ontwikkeltaken is mede afhankelijk van het behaalde niveau (richtlijn: cijfer hoger gelijk 7) en de alternatieve invulling van de vrijkomende lesuren (richtlijn: toegevoegde waarde voor schoolprestaties).

 

Procedure

Cijferbehoud kan worden aangevraagd na overleg met de mentor middels het daartoe ontwikkelde aanvraagformulier.
Een aanvraag cijferbehoud kan bij aanvang van het schooljaar tot uiterlijk 1 oktober in het herhaaljaar worden ingediend.

 

Regeling behoud leerr. bij doubleren N.docx

 

Aanvraagformulier behoud leerresultaten.docx

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.