Uitnodiging thema-avond: Hoe praat ik met mijn kind over sociale media? op 22 juni 2017

 

Geachte ouder/verzorger van 1e en 2e klas leerling van het Twents Carmel College,

 

“Ik beloof dat ik de hele dag niet op mijn telefoon zit, als ik wel om 18.00 uur de ´likes´ op mijn Instagram mag bijwerken. Oké?”

 

Om heldere afspraken te maken over het telefoon- of internetgebruik van je puberende kind, is het goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt. Dat kan lastig zijn, omdat jongeren niet altijd zin hebben om deze wereld met hun ouders te delen. Het Twents Carmel College biedt daarom in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Log In aan: een interactieve avond over het online leven van de jongere van nu. Toepasbaar en een feest der herkenning voor elk gezin met pubers, maar bovenal een relevante en informatieve ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders en hun kind.

 

 

De online wereld van uw kind

Internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Het is een plek om vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en persoonlijke informatie uit te wisselen. De anonimiteit van de online wereld is heerlijk voor een puber maar er kleven ook risico’s aan, zoals cyberpesten, intimidatie en sexting. Hoe helpen we jongeren zich in deze wereld staande te houden, zichzelf te zijn en grenzen aan te geven?

 

De werkwijze van PlayBack

Het professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor. De acteurs gaan, aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel, in gesprek met hun publiek. PlayBack traint ouders om op een gelijkwaardige, maar wel begrenzende manier met hun kind in gesprek te gaan. In een interactieve groepsdiscussie blijven de acteurs in hun rol en vertolken de stem van de jongere van nu.

 

Gezamenlijke thema-avond

Deze thema-avond wordt  in samenwerking met de directie, docenten, ouderraden van het Twents Carmel College en gemeente Oldenzaal georganiseerd. Wetende dat dit onderwerp in vrijwel alle gezinnen een belangrijk thema is, waar regelmatig gesprekken over plaatsvinden.

Ook binnen het Twents Carmel College wordt op diverse wijzen aandacht besteed aan het telefoon- en internetgebruik,  zoals bij de lessen mediawijsheid en Toekomst Gerichte Vaardigheden. Daarnaast lopen er specifieke projecten binnen de verschillende locaties. De media-coaches van het Twents Carmel College zijn tijdens deze thema-avond ook aanwezig, om toelichting te geven over de inhoud van de lessen.

 

Meld u aan

Wij nodigen u van harte uit om de ouderavond Log In bij te wonen. Deze vindt plaats op donderdag 22 juni en duurt van 19.30 tot 21.30 (inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur) in het gemeentehuis te Oldenzaal, Ganzenmarkt 1. 

U kunt u digitaal aanmelden via de website van het TCC. Graag voor 18 juni a.s. Klik hiervoor op deze link:

Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Er is plaatst voor maximaal 200 ouders, dus snelle aanmelding is gewenst. Kijk voor meer informatie op de website van het TCC en www.tgplayback.nl/login.

 

Voor de volledigheid: alle ouders uit Losser en Denekamp zijn ook van harte welkom op deze gezamenlijke thema-avond, ook al vindt deze plaats in Oldenzaal. Het wordt een zeer speciale vermakelijk, leerzame en informatieve avond. Graag tot dan!

 

 

Met vriendelijke groet,


Namens,

Directie, docenten, ouderraden Twents Carmel College

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.