Twents Carmel College voert preventief drugsonderzoek uit

 

Het Twents Carmel College wil een veilige school zijn voor leerlingen en personeel. Rond scholen voor voortgezet onderwijs gaan zo nu en dan geruchten over drugs. Zo ook rond het Twents Carmel College. Rector Marjan Weekhout is duidelijk: “Wij tolereren drugs niet! Het onderzoek van vandaag organiseren we nadrukkelijk niet omdat de problemen op het Twents Carmel College groter zijn dan elders; dat is namelijk niet het geval. We doen dit juist om onze scholen nog veiliger te maken.”

 

Het Twents Carmel College heeft op vier vestigingen in Oldenzaal en Losser in samenwerking met de politie een drugsonderzoek uitgevoerd met speurhonden. Op dinsdag 6 december zijn ruim veertig klassen bezocht en gecontroleerd. Het onderzoek heeft geleid tot een dertiental nadere verhoren van leerlingen. Deze leerlingen zijn geselecteerd door de hond en bij verder onderzoek bleek dat twee leerlingen drugs in hun bezit hadden. Op de twee andere vestigingen van het Twents Carmel College in Denekamp en Oldenzaal zijn de kluisjes van de leerlingen gecontroleerd. Daarbij is in geen van de kluisjes drugs aangetroffen.

 

Opzet van het onderzoek op 6 december.

Bij het onderzoek zijn hondenteams ingezet die willekeurig klassen hebben bezocht. Bij ieder bezocht lokaal bleef de hond met zijn begeleider achter bij de deur, terwijl een vertegenwoordiger van de schoolleiding samen met twee agenten het lokaal binnenging. Na een uitleg van de schoolleider werden leerlingen en tassen gecontroleerd door de hond. Door goede begeleiding tijdens het onderzoek, uitgebreide informatievoorziening en nazorg heeft de schoolleiding geprobeerd om het onderzoek zo min mogelijk belastend voor de aanwezige leerlingen en docenten te laten zijn. Dat deze werkwijze goed heeft gewerkt, blijkt uit het rustige verloop.

 

Vervolgprocedure

De dertien door de honden geselecteerde leerlingen zijn uit de klas gehaald waarna ouders/verzorgers door de schoolleiding hiervan op de hoogte zijn gebracht. De leerlingen bij wie geen drugs werden aangetroffen, zijn door een van de agenten terug gebracht naar het lokaal en zijn/haar klasgenoten. Als er wel drugs aangetroffen werden, is de leerling overgebracht naar het politiebureau.

 

Voor de leerlingen bij wie drugs zijn aangetroffen volgen er daarnaast sancties vanuit de school. Rector Marjan Weekhout: “Het is meer dan jammer te noemen dat er leerlingen betrapt zijn. Echter, zij worden per direct geschorst; dat is de sanctie die volgt uit de regels die staan in ons schoolreglement. Ik vind het nog belangrijker dat alle andere leerlingen het signaal oppakken dat drugs er op het Twents Carmel College niet bij horen. Dat past niet bij een veilige school!”

 

Onderdeel van een preventietraject

Met het preventieve drugsonderzoek maakt de school duidelijk dat zij gebruik, het in bezit hebben van en het handelen in drugs niet tolereert. “Met dit preventieve onderzoek willen wij uitstralen dat leerlingen beter verre van drugs kunnen blijven,” aldus rector Marjan Weekhout. Voor het Twents Carmel College houdt het niet op na dit onderzoek. Nog voor de kerstvakantie zal in mentorlessen aandacht worden besteed aan drugs door de jeugdpolitie. Daarnaast besteedt de school ondermeer aandacht aan groepsvorming, groepsdruk en gezondheid.

 

Samenwerking met ouders/verzorgers

Het Twents Carmel College zoekt – net als bij andere thema’s - op het gebied van alcohol- en drugspreventie de samenwerking met ouders/verzorgers. Zij zijn in het voortraject per brief geïnformeerd over een mogelijk onderzoek in de scholen en bij aanvang van het onderzoek is naar alle ouders/verzorgers een e-mail gestuurd over de inzet van speurhonden binnen de vier vestigingen en het doel van het onderzoek. Ouders/verzorgers ontvingen daarnaast een flyer over de gevaren van drugs en alcohol aan de hand waarvan zij een gesprek kunnen aangaan met hun kinderen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.