Pilot honourstrack in de havo

 

Een havo-honourstrack is een verzameling leeractiviteiten gedurende anderhalf jaar waarin talentvolle leerlingen  zich kunnen onderscheiden. De leerling leert eigen verantwoordelijkheid te dragen voor zijn/haar leren, leert in samenspraak met anderen duurzame keuzes te maken en leert zich de vraag ‘doe ik de goede dingen op de goede manier?’ te stellen. De leerling leert dit door samen met anderen deel te nemen aan ontwerpdagen, aan een schoolproject in 4havo waarin duurzaamheid centraal staat, aan een internationale projectweek op Saxion in 5havo waar technisch ontwerpen centraal staat, in zelf ontworpen leerprogramma’s en in assessments. In alle activiteiten staan het opdoen van boeiende ervaringen, het krijgen van feedback en reflectie op ervaringen centraal. Een leerling die de honourstrack op de havo succesvol doorloopt krijgt een aanvullend certificaat bij het havodiploma en heeft daarmee toegang tot het honourstraject in het HBO.     

 

Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober worden deelnemers aan de honourstrack op Hogeschol Saxion verwacht; samen met studenten van saxion en docenten van de eigen scholen maken zij dan een start met de honourstrack. Leerlingen die deelnemen aan deze track missen lessen op de Thij en dat zal in het komende anderhalf jaar vaker gebeuren. De leerlingen, ouders en docenten schatten in dat de deelnemers in staat zijn de leerstof van de gemiste lessen op eigen gelegenheid te bestuderen.

 

Ik kan me voorstellen dat er nog onduidelijkheden zijn. Het is dan ook een pilot waarbij we gaandeweg de activiteiten invullen. Laat daarbij in ieder geval duidelijk zijn dat leerlingen die de moed hebben aan een dergelijke pilot mee te doen, ook de leerlingen zijn die bij vervolgopleidingen en straks in de loopbaan steeds een streepje voor hebben.

 

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u deze wellicht vinden op de website http://www.talentmaximalisatietwente.nl/ en u kunt contact opnemen met dhr. van Stijn (b.vanstijn@twentscarmelcollege.nl).

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de projectgroep ‘talentmaximalisatie in de havo’

 

Carel Vaneker, adjunct directeur havo bovenbouw van TCC de Thij

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.