Nieuwe regels selectie en plaatsing vervolgopleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het aankomend studiejaar (’17-’18) wordt een verandering doorgevoerd betreffende lotingstudies. Hieronder wordt deze verandering uiteengezet:

 

Eerder werd er voor sommige studies binnen het hoger onderwijs een ‘numerus fixus’ gehanteerd (= centrale loting via DUO): een bepaald aantal studenten werd toegelaten door middel van loting.

Vanaf aankomend jaar wordt deze centrale loting niet meer centraal geloot, maar vindt selectie plaats wanneer er meer studenten zich aanmelden dan dat er opleidingsplaatsen zijn; zogenaamde decentrale selectie.

Onderwijsinstellingen zijn verplicht om te selecteren op basis van minimaal twee selectiecriteria, waarvan er één op basis van behaalde cijfers/resultaten mag zijn.

Welke selectiecriteria er concreet per opleiding worden gehanteerd, is overgelaten aan de onderwijsinstelling zelf.

 

Bij de selectie voor het studiejaar 2017-2018 kan een student zich aanmelden voor twee decentrale selectie opleidingen. Dit kunnen dus dezelfde opleidingen aan verschillende instellingen zijn. Een uitzondering wordt gevormd door de zwaar overschreven studies: Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Voor deze opleidingen mag een student zich maar bij één instelling aanmelden.

Een voortvloeisel van de vernieuwde selectieprocedure is dat de aanmelddeadline voor selectieopleidingen vervroegd is, waardoor studenten zich al vóór 15 januari 2017 moeten aanmelden. Daarnaast worden studenten geacht om zich via Studielink aan te melden. Voorheen verliep ‘numerus fixus’ loting via DUO.

De aanmelding kan al vanaf 1 oktober 2016. De aanmelddeadline is nieuw ten opzichte van vorig jaar en komt bovenop de 1 mei deadline die geldt voor reguliere opleidingen in verband met de studiekeuzecheck.

 

Als op 15 januari 2017 zich meer studenten hebben aangemeld dan dat er plekken zijn, vindt er selectie plaats. Op 16 januari gaan instellingen aan de slag met deze selectieprocedure. Deze data zijn heel strikt! Te laat = te laat!

Deze selectie leidt tot een ranking waarbij elke student een nummer krijgt aan de hand van zijn of haar resultaten aan de selectiecriteria. Bij bijvoorbeeld een opleiding met 100 plaatsen en 120 aanmeldingen, krijgt de student die als beste uit de selectie kwam  nummer 1 en de student die hier het slechtste uitkwam nummer 120. De studenten met nummer 1 tot en met 100 krijgen vervolgens op 15 april een plaats aangeboden op de opleiding. Echter, zij moeten deze plaats nog wel accepteren binnen 14 dagen anders vervalt de plaats. Wanneer deze plaats is vervallen krijgen nummer 101 tot en met 120 eventueel gelegenheid de plek te krijgen.

 

Van belang voor de leerlingen is: houd de sites van opleidingen in de gaten (ivm selectiecriteria) en hanteer de data strikt!

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.