Nieuw blok bijlessen VDL start maandag 15 januari

 

In 2015 zijn we op TCC De Thij begonnen met Studiebegeleiding VDL. Hierbij geven bovenbouwleerlingen bijlessen aan onderbouwleerlingen. Het is uit onderzoek bekend dat ‘peertutoring’ , leerlingen die leerlingen begeleiden, een effectieve aanvulling is op de instructies van docenten. Het initiatief bleek een groot succes en leverde veel positieve reacties op.

 

Hoe werkt VDL?

Studiebegeleiding VDL richt zich voornamelijk op het aanbieden van groepsbijlessen. Kleine groepjes van twee tot vier onderbouwleerlingen worden gekoppeld aan een bovenbouwleerling. Uiteraard zijn deze groepjes gebaseerd op vak, leerjaar en niveau. De bijlessen vinden eenmaal per week plaats in een blok van 10 weken, schoolvakanties worden hier niet bij meegerekend. De bijlessen worden gegeven op school en duren één lesuur. Het vaste tijdstip waarop ze plaats zullen vinden, wordt in het begin van het blok vastgesteld door de bijlesgever, in overleg met het groepje.

 

Individuele bijlessen

Aangezien wij werken met groepjes van twee tot vier leerlingen, kan het voorkomen dat net niet iedereen in een groep geplaatst kan worden. Leerlingen die veel baat hebben bij extra ondersteuning, zouden op deze manier zonder bijlessen kunnen eindigen. Om voor deze leerlingen toch een oplossing te bieden, is het ook mogelijk om individuele bijlessen te volgen. Deze bijlessen worden echter in principe alleen gegeven aan leerlingen die niet in een groep geplaatst kunnen worden. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld leerlingen die willen opstromen en hiervoor een extra vak moeten volgen. Bij dergelijke gevallen kunt u contact met ons opnemen.

 

Tarieven

10 Groepsbijlessen vergoeding €5 per les

10 Individuele bijlessen vergoeding €10 per les

 

Aanmelden

Blok 2 start maandag 15 januari. Aanmelden kan via onze website: www.studiebegeleidingvdl.com .

Op de website kunt u meer informatie vinden over de gang van zaken en kunt u eventuele vragen stellen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.