Lenteschool op De Thij

 

Er is ons veel gelegen aan succesvolle schoolloopbanen van onze leerlingen. We denken daarbij aan mooie leeropbrengsten voor de verschillende vakken, boeiende ervaringen in projecten binnen en buiten school, fijne onderlinge vriendschappen en ook aan doorlopende leerlijnen op weg naar het diploma zonder vertraging.

In 2014 zijn we gestart met de “Zomerschool” met als doel het aantal doublanten te verminderen en het vorige schooljaar hebben we daar, met hetzelfde doel voor ogen, de “Lenteschool” aan toegevoegd.

De “Lenteschool” op locatie De Thij is in het huidige schooljaar aangeboden aan 38 examenkandidaten en bestaat uit twee delen: allereerst begeleiden mw. Pool en dhr. Van der Zande de leerlingen tijdens wekelijkse bijeenkomsten bij het bepalen van doelen, het plannen en het inzetten van studievaardigheden om deze doelen te realiseren: het zgn. “Leren leren”.

Daarnaast onderwijzen docenten van De Thij en studenten van de Universiteit Twente  de leerlingen tijdens drie lesvrije dagen, te weten 29 maart, 30 april en 1 mei op vakinhoudelijk gebied; de leerlingen werken op deze drie dagen aan taken die met de vakdocenten zijn afgestemd.

Het is onze ambitie schoolloopbanen zonder vertraging naar een diploma te leiden en we zijn van mening dat  de “Lenteschool”,  als ondersteuningsvorm,  aan dit streven een succesvolle bijdrage kan leveren.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.