Informatie zomerschool

 

De zomerschool… een kans voor zittenblijvers in klas 3vmbo, 4 havo, 4vwo en 5vwo om alsnog over te gaan!

 

Het Twents Carmel College biedt ook in 2017 een zomerschool aan. Leerlingen krijgen de kans om hiaten weg te werken en om studievaardigheden te verbeteren om zo alsnog over te gaan. In Oldenzaal biedt het TCC de leerlingen uit 3vmbo (C-stroom), 4havo en 4, 5vwo deze kans.

 

Ook al zijn de cijfers op een overgangsrapport niet voldoende dan is zittenblijven niet altijd de beste optie. Er zijn leerlingen die in een deel van het schooljaar niet naar vermogen hebben gepresteerd en als gevolg daarvan in enkele vakken niet voldoende kennis hebben (en dus te lage cijfers) om in het volgende leerjaar succesvol te kunnen zijn. De lerarenvergadering besluit dan tijdens de overgangsvergadering dat de leerling niet wordt bevorderd. Vervolgens kan de lerarenvergadering besluiten dat een leerling alsnog bevorderd wordt mits hij succesvol deelneemt aan de zomerschool. In de zomerschool werken de leerlingen aan taken voor 1 of 2 vakken en maken vervolgens voor elk vak een toets. Een voldoende cijfer voor deze toets(en) leidt naar bevordering naar het volgende leerjaar.

 

Zittenblijven is voor alle betrokkenen vervelend. Ervaringen  leren ons echter dat zittenblijven soms heel zinvol is; de leerling brengt de basiskennis en –vaardigheden op orde en kan succesvol verder in de studieloopbaan. Soms is zittenblijven minder zinvol en levert een jaar overdoen niet voldoende op. Als de docentenvergadering van mening is dat de leerling in twee weken met hard werken voldoende hiaten kan wegwerken dan biedt zij de leerling de zomerschool aan.

 

We hebben hoge verwachtingen van een zomerschool. Hiaten die in een jaar zijn ontstaan en studievaardigheden die niet zijn aangeleerd moeten in twee weken worden gerepareerd. Om dat mogelijk te maken hebben we een team van studenten van de Universiteit Twente gevraagd de begeleiding op zich te nemen. Elke student neemt een groep van zes leerlingen onder zijn hoede en werkt met hen hard aan één of twee vakken. De opdrachten en de eindtoets(en) die gemaakt moeten worden zijn samengesteld door de eigen vakleerkracht van de leerling. Op de negende dag maakt de leerling de eindtoets en als het resultaat van voldoende niveau is dan is de leerling alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar.

 

De zomerschool loopt van 17 tot en met 27 juli en de leerlingen werken dagelijks van 9.00 tot 14.30 uur. De zomerschool vindt plaats in de locatie de Thij.

 

Voor informatie over de zomerschool kunt je terecht bij de eigen mentor of bij een van de projectleiders:

 

Dhr. G. Tage, locatie Losser
Dhr. H. Middelburg, locatie Potskampstraat
Mevr. R. Grunder, locatie Lyceumstraat
Dhr. C. Vaneker, locatie De Thij

 

info zomerschool.ppt

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.