DELF A2 examen: slagingspercentage van 100%!

 

Een groep onderbouw leerlingen (2HV, 2VE, 3H, 3V en 3G) ) hebben vanaf 1 januari 2016 wekelijks en later tweewekelijks een les DELF (Diplôme d’études en langue française) gevolgd onder leiding van de docent Frans Jimy Wiggers. De leerlingen (en docent) hebben dit op vrijwillige basis gedaan, naast de regulieren lessen De lessen werden volledig in het Frans gegeven. Ook het lesboek is volledig in het Frans, alsmede het examen. Veertien van de 24 leerlingen hebben uiteindelijk examen gedaan

 

Tijdens de voorbereidingen voor DELF zijn de vier vaardigheden geoefend (leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en spreek- en gespreksvaardigheid) waarbij de nadruk lag op luister en spreekvaardigheid.
Leerlingen moesten elke week schrijfopdrachten maken en inleveren. Daarop kregen ze feedback en moesten ze een tweede versie maken.

 

Alle 14 leerlingen zijn geslaagd (slaginspercentage 100%)  voor het DELF JUNIOR A2 examen

De leerlingen zijn opgegaan voor niveau A2 volgens het Europees Referentie Kader (ERK).

Het gehele examen is in het Frans en er is geen woordenboek toegestaan.

 

De leerlingen zijn erg enthousiast en zijn voornemens om volgend jaar verder te gaan met DELF voor niveau B1.

 

 

Waarom DELF?

* om over een officieel niveau certificaat te beschikken van je taal competenties.

* om je taal vorderingen te meten en deze op te waarderen.

* om je competenties aan te kunnen tonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden.

* om je kansen te benutten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit)

 

 

Informatie over het DELF en het examen.

Scholen die deelnemen aan het DELF junior netwerk bieden hun leerlingen de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het DELF junior examen. Dit is een versie van het DELF-examen (Diplôme d’études en langue française) dat inhoudelijk is aangepast aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Wanneer zij voor het examen slagen krijgen zij een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend diploma dat overeenkomt met het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) van de Raad van Europa. http://www.erk.nl/

 

 

Het DELF wordt o.a. gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

1. Internationaal erkend
2. Geharmoniseerd op het ERK (A1-B2)
3. Alle taalcompetenties worden geevalueerd:

Luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, gespreksvaardigheid. 4. Het diploma is geldig voor onbepaalde tijd.

 

 

Een kandidaat slaagt voor het examen wanneer deze minimaal 50 van de 100 punten heeft behaald over

de vier onderdelen. Per onderdeel zijn 25 punten te verdienen. Een kandidaat zakt voor het examen als deze een totaalscore heeft lager dan 50 punten. Kandidaten die een score hebben lager dan 5 punt voor één onderdeel zijn automatisch gezakt. Er is dan geen compensatie meer mogelijk.

Het DELF junior is geen makkelijkere variant van het DELF examen voor volwassenen. Het niveau is gelijk, alleen de thematiek is aangepast aan jongeren. Op het diploma staat geen toevoeging ‘junior’.

 

Het DELF wordt uitgegeven door het Franse Ministerie van Onderwijs. Het DELF examen wordt beheerd door het Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) in Sèvres. Het CIEP is verantwoordelijk voor de harmonisering van de DELF examens in de wereld.

meer informatie op: http://institutfrancais.nl/nl/groningen/frans-leren-2/delf-junior/

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.