Byod in 4 havo in schooljaar 16-17

 

In het schooljaar 2016-2017 werken bijna alle leerlingen van De Thij met een digitaal device en in de meeste gevallen met een IPad. In 4havo onderzoeken we of een laptop wellicht een beter digitaal leerinstrument is voor leerlingen in de 2e fase. Met Switch maakten we goede afspraken om onder gunstige condities een laptop te kopen. De webshop is nu op orde en te bereiken via http://tcc.studywise.nl/

 

We adviseren de leerlingen die volgend jaar in 4havo zitten een laptop aan te schaffen

 

Verwacht je volgend jaar in 4 havo te zitten? Dan is onderstaande voor jou en je ouders van toepassing.

 

TCC De Thij heeft enkele jaren geleden de iPad stapsgewijs ingevoerd. We zijn meegegaan in het digitale tijdperk en we hebben ons aangesloten bij een leerwens van de leerlingen. Het onderwijs is actueler, meer op maat en gevarieerder geworden. In de tweede fase van de havo sluiten we nu ook aan bij deze ontwikkeling. Bij alle vakken in 4 havo worden naast boeken ook digitale leermiddelen ingezet en zowel in de les als daarbuiten wordt het gebruik van een device vanzelfsprekend. We gaan uit van het principe “bring your own device (BYOD)’.

 

We verwachten dat alle leerlingen in het vierde leerjaar havo vanaf maandag 29 augustus 2016 in elke les een eigen laptop of tablet tot hun beschikking hebben.

 

Ervaringen in de eigen en in andere scholen leert dat de iPad een geschikt middel is om direct actuele informatie te vinden en snelle communicatie mogelijk te maken. Deze ervaring leert ook dat de laptop wellicht het beste leergereedschap is om, onder meer, kwalitatief hoogwaardige verslagen te maken en met meet- en simulatiesoftware te werken. In augustus 2016 starten we in 4 havo met een pilot waarin onderzocht wordt of de laptop het meest geschikte instrument is in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Een IPad is toegestaan maar we adviseren de leerlingen in 4 havo en hun ouders een laptop aan te schaffen.

 

De aanschaf van een device is een stevige investering. Met de firma Switch maakten we een scherpe afspraak. Zij biedt een laptop aan die weliswaar 25% duurder is dan een iPad maar deze voldoet dan ook geheel aan de eisen omtrent capaciteit, snelheid, netwerk-mogelijkheden en accuduur. Ook is deze laptop geschikt om later ingezet worden in de eerste jaren van het hoger onderwijs. Meer informatie vindt u op http://tcc.studywise.nl . Naast een scherpe prijs biedt Studywise een goede service en 2-jarige verzekering. Uiteraard staat het u vrij om een geschikte laptop die u al in uw bezit heeft, in te zetten of een laptop aan te schaffen via een andere dan de hierboven genoemde weg. De eisen waar een laptop aan moet voldoen, vindt u in de bijlage. De aanschaf van een laptop is naar onze mening een functionele en duurzame investering. 

 

Als u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, dan vindt u het antwoord wellicht in de bijlage met veel gestelde vragen. Vindt u daar het antwoord niet,  neemt u dan contact op met ondergetekende. Als het vragen zijn van meer technische aard, dan kunt u deze stellen aan de leverancier of aan dhr. Floris Jan Overink (f.overink@twentscarmelcollege.nl). 

Carel Vaneker, adjunct-directeur havo bovenbouw, TCC De Thij

c.vaneker@twentscarmelcolege.nl

 

Informatie voor ouders over aanschaf en gebruik van een digitaal device (laptop of IPad)

 

Hieronder staan een aantal vragen die vaak gesteld worden over de invoering van en het werken met laptops en tablets. Met de antwoorden hopen we duidelijkheid te geven over de gang van zaken.

 

 

Waarom ICT in het onderwijs?

 

We willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op een kenniseconomie. Huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologieën. Nederland heeft een kenniseconomie en is vanuit wetenschappelijk en economisch perspectief sterk gericht op vernieuwing. Daarom is er in Nederland een enorme behoefte aan jonge mensen die goed geschoold zijn in ICT. Ook de vervolgopleidingen (MBO, HBO en universiteiten) doen nu al een groot beroep op de ICT-kennis en-vaardigheden van hun leerlingen.

We bereiden de leerlingen door middel van ICT-onderwijs ook beter voor op hun examens die steeds vaker digitaal worden afgenomen. Bovendien kunnen docenten hun lessen gedifferentieerder aanbieden waardoor degene die ondersteuning nodig heeft dat ook krijgt, terwijl een andere leerling zich verder verdiept in de materie.

 

Aan welke specificaties moet een laptop voldoen?

  • Schermgrootte: 11,6” tot 14” (max 15,6 inch)

De schermgrootte bepaalt vaak de afmetingen van de laptop. Wij adviseren een laptop met schermgrootte 13,3”.

  • 5 Ghz Wi-Fi

De Thij beschikt op over een 5Ghz netwerk en om netwerkproblemen te voorkomen moet de laptop hierbij aansluiten.

  • Accuduur van minimaal 4 uur.

De laptop zal naar verwachting op een schooldag maximaal 4 uur in gebruik zijn. Een handleiding gericht op een dagelijks goed geladen accu en op een lange levensduur van de accu volgt in de eerste week van het nieuwe schooljaar.

  • Software
    • Office 365

Leerlingen en docenten maken gebruik van Office 365. Nadere instructie over de wijze waarop office 365 beschikbaar komt volgt in het nieuwe schooljaar.

  • Vakspecifieke Software

Deze software staat vaak vermeld in de boekenlijst en wordt door de leverancier van leermiddelen geleverd. De software wordt in de eerste weken van het nieuwe schooljaar beschikbaar gesteld. In de loop van het jaar worden deze pakketten uitgebreid.

 

 

 

Toelichting Windows laptop

  1. In de praktijk is een compacte, degelijke en lichte laptop de beste keuze. Voor gebruik op school en thuis als huiswerk computer. Een 15,6” laptop is meestal niet gemaakt voor mobiel gebruik.

 

Toelichting Apple laptop

  1. Apple Mac Books zijn ook geschikt, bijna al het lesmateriaal is geschikt, het nadeel is de hoge aanschafprijs.

 

Welke voordelen biedt het gebruik van een device (laptop of tablet)? *

 

1. Tijd- en plaats onafhankelijk leren
Leren met behulp van een laptop of iPad biedt veel flexibiliteit; je kunt plaats en tijdonafhankelijk leren. Leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de lesstof en zijn daarbij niet gebonden aan vaste werkplekken of computerruimtes.

 

2. Eigen tempo en niveau
Dankzij het device kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. Ze werken zelfstandiger en zijn minder afhankelijk van de leraar. Bovendien kunnen ze leermiddelen gebruiken die aansluiten bij hun leerstijl.

 

3. Afwisselende werkvormen
Dankzij het device kun je gedurende een les meerdere werkvormen combineren. Bovendien kun je beter differentiëren naar leerstijl. Je kunt leerlingen ook zelf informatie laten opzoeken, YouTube-filmpjes laten bekijken, enzovoort.

 

4. Spelenderwijs leren
Een device biedt talloze manieren om spelenderwijs te leren. Wat is er zoal? Voor het voortgezet onderwijs zijn er veel mogelijkheden in spelvorm, vooral voor taal en rekenen. Daarnaast zijn er veel quiz-achtige varianten waarbij kennis wordt getoetst op het gebied van allerlei vakken.

 

5. Flexibele werkplekken
Door te werken met een eigen device worden de traditionele computerlokalen in principe overbodig. Je kunt elk lokaal gebruiken als computerlokaal en dat betekent meer flexibiliteit in het lesrooster.

 

6. Multimedia
De inzet van een device betekent dat je leermiddelen vanuit veel verschillende invalshoeken kunt inzetten. Denk daarbij aan grafische inhoud (plaatjes en tekeningen), aan multimedia (films en animaties) en aan levensechte simulaties.

 

7. Meet- en regelsoftware
De inzet van een laptop betekent dat je softwarepakketten kunt gebruiken waarmee je complexe natuurkundige, economische of scheikundige systemen kunt nabootsen.

 

8. Verslaglegging
De inzet van een laptop betekent dat je hoogwaardige en gestandaardiseerde verslagen en rapportages gemakkelijker kunt maken, ook als dat in samenwerking met anderen in projectgroepen moet gebeuren.

 

* Bron: Kennisnet

 

 

Worden de laptops en iPads centraal ingekocht?

Nee, iedereen is vrij om het device daar te kopen waar men wil.

De firma Switch in Oldenzaal, http://tcc.studywise.nl, leverancier van alle hard- en software die binnen het TCC wordt gebruikt, doet u een scherpe aanbieding. Ook de firma Detec in Denekamp en PC Totaal in Oldenzaal en Losser hebben speciale aanbiedingen voor leerlingen (en ouders) van het TCC.

 

Bij alle drie bedrijven is het mogelijk  een laptop of iPad via een termijnbetalingsregeling aan te schaffen. Bedenk hierbij wel “geld lenen kost geld! “.

 

Worden de boeken afgeschaft als de leerlingen gaan werken op laptop of Ipad?

Het Twents Carmel College zorgt voor de gratis leermiddelen. We hebben met onze boekenleverancier een contract afgesloten dat zowel boeken als  digitaal lesmateriaal beschikbaar wordt gesteld.

In de praktijk wordt voor de meeste vakken vooral gebruik gemaakt van de digitale leermiddelen.

 

Zijn digitale boeken niet goedkoper?

Wat de kosten betreft is er nog geen verschil tussen e-boeken en gewone boeken. Veelal is het zo dat bij de aanschaf van de tekstboeken de digitale boeken meegeleverd worden.

 

 

De ouders investeren in het apparaat. Welke investeringen doet de school?

De school is al enige jaren bezig met het scholen van docenten. Het aanleggen van een goede infrastructuur bestaande uit een snel draadloos wifi netwerk, ingerichte lokalen met beamers, smartborden, led tv’s en Apple tv’s kost veel geld. Ook betaalt de school een aantal apps  die moeten worden aangeschaft.

 

Is de laptop of Ipad verzekerd?

In sommige gevallen dekt de eigen inboedelverzekering de schade. Het is wel van belang na te gaan of deze verzekering ook voor schade buitenshuis dekking geeft. Bij een aantal leveranciers is het mogelijk een specifieke verzekering af te sluiten. Informeert u zich wel goed welke dekking hierbij gegeven wordt.

 

Wat als ouders de iPad niet kunnen betalen?

 

Net als bij overige schoolkosten zal het in sommige gevallen mogelijk zijn een beroep te doen op de Stichting

Leergeld (Oldenzaal, Dinkelland, Losser).
In bijzondere gevallen kan contact opgenomen worden met de schoolleiding.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.