TCC is opleidingsschool voor toekomstige docenten

 

Het  Twents Carmel College (TCC) maakt  sinds 2009 deel uit van een opleidingsschool  in het partnerschap AOSON (Academische Opleidingsschool Oost-Nederland) samen  met VO-partners het Bonhoeffer College  in Enschede/ Het Assink Lyceum in Haaksbergen, Eibergen en Neede/ Het Erasmus in Almelo en in samenwerking met de  lerarenopleidingen van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim.

 

Opleiden in de school doen wij om drie redenen:

 

- gelegenheid geven om in de praktijk te leren en oefenen voor docenten in opleiding;

 

- samen met instituten voor lerarenopleidingen  goed personeel opleiden;

 

- beschikken over een toekomstig  eigen personeelsbestand om zo het mogelijk tekort aan leraren op te vangen.

 

Het TCC begeleidt en coacht in de onderwijspraktijk per jaar gemiddeld 75-90 studenten van velerlei opleidingen in het behalen van de onderwijsbevoegdheid.

 

Belangrijke persoon in die begeleiding is de vakcoach, die de student (docent in opleiding) ondersteunt en coacht tijdens de lessen die gegeven worden. De student leert in de praktijk om datgene wat in de opleiding geleerd is, in de praktijk toe te passen. De student op zijn beurt neemt de nieuwste inzichten en theorieën mee naar de werkplek en probeert die onder verantwoordelijkheid van de vakcoach toe te passen. De lessen worden door de vakcoach kritisch bekeken en daar waar mogelijk aangepast. Als onderdeel van een opleidingsschool word je er dus zelf ook beter van. Al was het alleen omdat je als ontvangende docent weer bewuster wordt van wat je doet en waarom je dingen doet zoals je ze doet.

 

 

Naast vakcoaches heeft het Twents Carmel College gekwalificeerde schoolopleiders, die de studenten begeleiden en coachen in hun leerproces tot uit te groeien tot een volwaardig docent. Tijdens coachgesprekken, door lesbezoek en het bekijken en bespreken van video-opnamen van het studentenwerk, worden de studenten begeleid en verder geholpen in hun ontwikkeling.

 

Centraal in de begeleiding staan het leren van leerlingen en hetgeen de leerlingen in dat kader van een docent vragen: de manier  van uitleggen, tegemoet komen aan verschillen tussen leerlingen, leer strategieën, de opdrachten die gedaan moeten worden en aanpakken waarbij iedere leerling  het best presteert.

 

Het kan dus zijn dat een leerling met een verhaal thuis komt over een student (docent in opleiding) en wat die allemaal wel of niet gedaan heeft. Het is goed om daarbij de relativering toe te passen dat ook dan sprake is van leren waarbij, zoals dat gaat, het ook een kwestie is van 'vallen en opstaan' om daarna beter te worden. En het besef dat dit altijd onder verantwoordelijkheid gaat van de vakcoach of de vaste vakdocent die de leerling gewend is.

 

De schoolopleider neemt voor zijn begeleidingsproces ook lessen op de video op en bespreekt  deze met de student: wat ging goed en waar zijn er verbeterpunten. Dat er leerlingen ook op de video opgenomen worden is logisch, omdat het gaat om het lerarengedrag van een student tijdens lessen aan leerlingen/ klassen.  De opnamen worden uitsluitend gebruikt voor studie- en begeleidingsdoeleinden en gaan geen eigen leven krijgen in social media.

 

Als coördinator van Samen Opleiden binnen het TCC treedt een opleidingsfunctionaris op, die ook als eerste aanspreekpunt fungeert voor de opleidingsinstituten. Ook dit is een opgeleide schoolopleider en is naast die coördinatietaken ook actief in het begeleiden en coachen van aankomende docenten.

 

Het opleidingsteam (vakcoaches, schoolopleiders en opleidingsfunctionaris) speelt ook een actieve rol in de beginperiode van nieuwe docenten. Hun werkwijze richt zich ook op ondersteunen, begeleiden en coachen waarbij de zelfde instrumenten van lesbezoek, coachgesprekken en video-interactie worden ingezet.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.