De Thij is WON-school

 

 

Sinds medio 2011 mag het Twents Carmel College De Thij het predicaat WON-school dragen. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Het doen van wetenschappelijk onderzoek staat centraal. De Nederlandse samenleving is in hoge mate afhankelijk van wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor gebieden als gezondheid, mobiliteit, wonen en werken, duurzaam produceren en consumeren. Maar ook voor de economische positie van Nederland in de wereld. Daarin worden hoogwaardige en innovatieve kennis steeds belangrijker.


Het doel van WON is dat de leerlingen in het VWO een onderzoekende houding en open mindedness ontwikkelen. Dit betekent dat hun nieuwsgierigheid (die er al is) wordt gestimuleerd en dat ze openstaan voor nieuwe en afwijkende ideeën. Ze nemen niets voetstoots aan, wegen informatie van verschillende kanten tegen elkaar af en gaan niet mee in hypes zoals de antivaccinatiebeweging.


Leerlingen raken ook vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek, met alle wetenschappelijke disciplines en met de wetenschappelijke cultuur op universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Zij weten dan ook welke vakgebieden hen aanspreken en kunnen daaruit een gefundeerde studiekeuze maken.


Wetenschapsoriëntatie (WO) wordt op  De Thij ingeroosterd als vak voor de klassen 1VE en 2VE.Tijdens deze uren voeren de leerlingen gedurende het schooljaar tenminste drie onderzoeken uit, verdeeld over alfa, bèta en gamma. Daarnaast hebben de leerlingen contact met wetenschappers, door gastlessen en bezoeken zij universiteiten, science centra en (wetenschaps)musea.

Voor meer informatie over Wetenschapsoriëntatie Nederland kunt u kijken op de site: www.wonakademie.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.