Welkom op de website van TCC De Thij

 

TCC De Thij is een school met een brede onderbouw: vmbo tot en met havo/vwo/vwo+. Havo/vwo en gymnasium leerlingen blijven tot en met klas 5/6 op de Thij. Vmbo leerlingen gaan na klas 2 naar de TCC locatie Potskampstraat. Leerlingen van TCC locatie Denekamp stromen in leerjaar 3 in op de Thij. Op onze school zitten dit schooljaar ruim 1.300 leerlingen. Via deze website kun je onze school beter leren kennen.

 

TCC de Thij is een school opgedeeld in 4 onderwijsafdelingen, te weten:

 

  • havo/vwo (atheneum, vwo extra, gymnasium, zogenaamde D en E leerjaar 1 & 2)
  • Vmbo onderbouw (zogenaamde B en C leerjaar 1 & 2)
  • Havo bovenbouw (leerjaar 3 t/m 5)
  • Atheneum/vwo extra/gymnasium (leerjaar 3 t/m 6 en 3E)


Elk afdelingsteam, bestaande uit docenten en onderwijsassistenten, wordt aangestuurd door een adjunct directeur.

 

De adjuncten vormen samen met de locatiedirecteur de schoolleiding van de Thij. Met z’n vijven vormen zij het managementteam van de school en zijn zij verantwoordelijk voor het beleid op de Thij. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk.

 

De ambitie van de Thij is ‘de basis op orde, de lat omhoog’. Op De Thij willen we recht doen aan de basiseisen voor ons onderwijs, maar we willen daarbij ook dat recht wordt gedaan aan individuele leerlingen met een aanpak en programma dat niet voor iedereen hetzelfde is.

We willen bereiken dat we kunnen zeggen: De Thij is een locatie van het TCC waar de basis goed op orde is. Waar we handelen op basis van wederzijds respect en gezond verstand. Daaruit volgt dat je afspraken met elkaar maakt zonder alles dicht te timmeren. Af en toe verrassen we elkaar en daar leren we van. Op deze manier komt iedereen tot zijn recht. Doordat de basis op orde is hebben we ruimte om te exploreren, te ontdekken, zodat elke leerling zich maximaal kan ontplooien.

Leerlingen die met plezier naar school komen, hebben over het algemeen een prettig contact met hun docenten.  Ze weten zich door hen gezien en gewaardeerd zoals ze zijn. Ze worden door hen voortdurend in hun ontwikkeling gestimuleerd en uitgedaagd. Ze voelen zich daarbij voldoende gesteund in de dingen die ze lastig vinden.

De schoolleiding van de Thij, geven samen met alle docenten en overige medewerkers,dagelijks vorm en inhoud aan deze ambitie.

 

Ger Vennegoor, locatiedirecteur

 

 

Ger Vennegoor is per 1 april 2016 directeur van De Thij. Ger, van oorsprong talendocent (Duitse taal- en letterkunde en Nederlands), heeft in diverse sectoren van het onderwijs gewerkt als docent, decaan, afdelingsleider en locatiedirecteur. Voordat hij naar het Twents Carmel College kwam was hij senior adviseur en directeur VO bij KPC Groep, een landelijk onderwijsadviesbureau.

Ger is integraal verantwoordelijk voor de locatie De Thij en daarnaast participeert hij bovenschools in de beleidsvorming voor het Twents Carmel College.

g.vennegoor@twentscarmelcollege.nl 

 

Marcel Geesing, adjunct directeur vmbo onderbouwMarcel Geesing werkt sinds maart 2008 op de Thij. Hij is een onderwijsman in hart en nieren. Na jarenlang als docent LO te hebben gewerkt, is hij afdelingsleider vmbo geweest op het Bonhoeffer College in Enschede. Voordat hij op de Thij kwam werken is hij enkele jaren bij Expertis Onderwijsadviseurs werkzaam geweest als senior adviseur.
Marcel Geesing heeft o.a. alles rondom ‘zorg’ in zijn portefeuille op de Thij.

m.geesing@twentscarmelcollege.nl 

 

Peter Veenhoven, adjunct directeur vwo bovenbouw

 

 

Peter Veenhoven is sinds 1 april 2015 werkzaam als adjunct directeur vwo bovenbouw. Na zijn studie economie aan de Rijks Universiteit Groningen en een wereldreis van een jaar is hij in 2004 als docent economie begonnen op TCC de Thij.  Hij is binnen de Thij ook actief geweest als mentor, voorzitter DMR en onderwijs coördinerend docent zaakvakken.

p.veenhoven@twentscarmelcollege.nl

 

Emmily de Vries, adjunct directeur havo bovenbouw

 

 


Emmily de Vries is sinds 15 augustus 2017 werkzaam op De Thij als adjunct-directeur havo-bovenbouw. In 1997 is zij haar onderwijsloopbaan als docent LO begonnen bij CSG het Noordik in Almelo. Binnen deze school is zij actief geweest als mentor, heeft zij het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) opgezet en is vervolgens via teamleider van de havo-bovenbouw doorgegroeid naar de functie van adjunct-directeur havo.
e.devries@twentscarmelcollege.nl

 

Jackie Bosch, adjunct directeur havo/vwo onderbouw

 

 

Jackie Bosch werkt sinds januari 2017 op de Thij. Van 1993 tot 2008 was ze hier ook werkzaam als muziekdocent, mentor, leerlingcoördinator en adjunct vmbo a.i. Daarna heeft zij zich vier jaar ingezet als teamleider onderbouw op het Twickel College in Hengelo en vijf jaar als zelfstandige teamleider op het Twickel College in Delden.

j.bosch@twentscarmelcollege.nl

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.