Mentortraining

 

Datum: 

 

 

De data  zijn:

  1. Donderdag 06-10-2016
  2. Woensdag 26-10-2016
  3. Woensdag 23-11-2016

 

Alle keren van 14.30 - 20.30, incl. maaltijd.

 

Locatie:

Potskampstraat

 

Lerarenregister:

Deze cursus is geregistreerd bij het lerarenregister. Je krijgt hier een officieel certificaat van.

 

Cursusleider:

Ortho Consult van Maya Bakker.
De cursus wordt gegeven door Leendert van Genderen van Ortho Consult.

 

 

Inhoud van de scholing:

Dag 1:

De startdag van onze driedaagse gaat over de kansen die de mentor heeft aan het prille begin van het
schooljaar. Uitgangspunt is dat groepen in de eerste momenten van samenkomen, afwachtend zijn en
daardoor (positief) beïnvloedbaar. Op deze trainingsdag wordt onder meer ingegaan op het
motiverende proces, maar wordt ook gewerkt met praktische handvatten in de begeleiding van de
groep. De startdag is bedoeld om handvatten te geven om in een vroeg stadium invloed uit te oefenen
op gewenst gedrag. Daarbij staat centraal dat de opbrengst van positieve groepen meer is dan een
goede sfeer, namelijk dat de veiligheid in het systeem school toeneemt en ook dat de leerbereidheid
groeit. Verder wordt er in positieve groepen beduidend minder gepest. De startdag wordt ook gebruikt
om op praktische en verdiepende wijze inzicht te krijgen in hoe je anders kunt reageren op destructief
gedrag in groepen, waarvan pesten de meest voorkomende is.

 

Dag 2:
Op de tweede dag gaat de groep werken aan gesprekstechnieken. Vanuit het schema van Andre
Konig, omschreven in ons handboek ‘Voor elke mentor’, wordt op herkenbare wijze het interventieinstrumentarium
uitgebreid. We werken daarbij actief met casuïstiek uit de groep zelf. We richten ons
op hoe je ruimte kunt geven aan de leerling, zodat deze vanuit toenemend vertrouwen bereid is zich
uit te spreken over de ‘achterkant’ van gedrag. Aansluitend op oplossingsgerichte
gesprekstechnieken, werken wij vanuit de contextuele visie de diepte in. Hoe voer je gesprekken,
zonder dat je het systeem van de leerling vergeet? Op welke manier stel je verbindende vragen, die
leerlingen het gevoel geven zich veilig te kunnen uitspreken over kwetsbare onderwerpen?
De derde dag staat de samenwerking met ouders centraal. Ortho Consult geeft trainingen vanuit de
contextuele visie van Nagy. Daarbij staat de diepgewortelde loyaliteit tussen ouder en kind centraal.

 

Dag 3:
De derde dag geeft diepgaande inzichten in hoe je samen kunt (of eigenlijk moet) werken met ouders
vanuit onze kerngedachte: hoe kritischer de ouders, hoe harder je moet samenwerken. De
deelnemers krijgen een verrijkende kijk op gedrag vanuit een contextueel systeemperspectief. Hoe
kun je de groeiruimte van kinderen positief sturen, door samen te werken met meewerkende ouders,
maar ook door samen te blijven werken met ouders die te veel of te weinig vragen van hun kind, of
ouders die teveel, te weinig of verkeerde dingen vragen aan de school. Een van de cruciale
basishoudingen die daarbij hoort, meerzijdige partijdigheid, wordt door de trainer uitgebreid met de
groep geoefend.


De trainingen van Ortho Consult worden zowel bij beginnende als bij meer ervaren mentoren
moeiteloos gematcht met de leervragen uit de groep zelf. Deels door het programma vooraf scherp af
te stemmen, maar vooral ook doordat onze trainers goed kunnen schakelen n.a.v. de vragen die
actueel zijn.

 

Doel van de scholing:

  • Effectief kunnen voeren van (begeleidings)gesprekken met mentorleerlingen en collegavakdocenten. Een mentor moet belangrijke informatie op kunnen pikken, kunnen doorvragen en ingaan op reacties. Ook weet een mentor door te vragen, waarbij een ander de ruimte krijgt zich uit te spreken
  • Effectief voeren van groepsmanagement, zich onder meer uitend in het kunnen creëren van een positief groepsklimaat en het kunnen hanteren van groepsweerstand. Daartoe geven we concrete handvatten om het mentoruur op maat in te vullen. Centraal hierbij staat het werken aan veiligheid en motivatie.
  • Als mentor werken vanuit een actief zoeken naar persoonlijke feedback, waarbij de mentor zich kwetsbaar op stelt en een reëel inzicht heeft en houdt over de eigen zwakke en sterke punten als mentor
  • Kunnen onderkennen van kritische situaties bij mentorleerlingen en weten hoe op deze kritische situaties in te kunnen spelen
  • Kennis en vaardigheden ontwikkelen om in het kader van de Wet Passend Onderwijs leerling beter te begeleiden vanuit de gedachte: kijk wat kinderen nodig hebben i.p.v. kijken wat er mankeert.
  • Basiskennis en vaardigheden horend bij het voeren van gesprekken met ouders met daarbij vooral aandacht voor loyaliteit.
  • Een effectieve aanpak in het samenwerken met veeleisende ouders, zodat in het kader van Passend Onderwijs ook ouders van kinderen met een specifieke begeleidingsvraag zich gehoord en erkend voelen.

   

Min. aantal deelnemers:

10

Bij te weining deelname zal de cursus geannuleerd worden.

 

Max. aantal deelnemers:

16 

 

Kosten:

De totale kosten van de cursus wordt gedeeld door het aantal deelnemers.

Bij 16 personen is dit ongeveer €380,- inclusief de handboeken 'Voor elke mentor' en 'Positieve groepsvorming'.

 

De cursus wordt door de school betaald, mits je toestemming hebt van je direct leidinggevende.

 

 

Meedoen? Vraag toestemming aan je leidinggevende en vul het opgaveformulier in. 
Klik hier voor het opgaveformulier.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.