Gedrag is meer dan je ziet! De leerKRACHT maakt het verschil.

 

 

Datum: 

 

wo 7-10-2015, 16.30 - 20.00 TIJDEN AANGEPAST naar 16.00 - 19.30

 

Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd.

  

Locatie:

Potskampstraat, LWOO-afdeling

 

Max. aantal deelnemers:

16

 

Voorbereiding:
Alle deelnemers moeten voor de bijeenkomst een casus insturen naar de cursusleiders.

 

Cursusleiders:

Dorethy Bruggemann

Marjan klein Rot

 

Doel van de scholing:

In deze scholing vergroot je op een interactieve praktijkgerichte manier je kennis t.a.v. gedragsproblematiek (ADHD, ADD, ASS, angsstoornissen). Je zoomt, samen met de overige deelnemers, in op deze problematieken en leert welk leerkrachtgedrag passend is bij welke situatie. Ook wordt er veel tijd besteed aan het behandelen van eigen ingebrachte casussen.

   

Inhoud van de scholing:

Passend Onderwijs vraagt om een open vizier. Om een basishouding waarin alle leerlingen uniek en welkom zijn. Waar gedrag meer is dan je ziet.

 

 

Hier maakt de leerKRACHT het verschil. Etiketten plak je niet op een kind maar op een jampotje. Labels horen niet aan een kind maar aan een koffer. Labels/etiketten zijn handig om over een probleem te praten, maar om tot oplossingen te komen, zullen we naar de specifieke, unieke omstandigheden moeten kijken. Passend Onderwijs is een uitnodiging om de inhoud van de koffer te bekijken, in plaats van ons te focussen op het label.

Word jij ook steeds meer geconfronteerd met leerlingen die ‘’uitdagend’’ of ongepast gedrag vertonen? Erger je je als het niet lukt om gedragsproblematiek op effectieve wijze aan te pakken. Gaat er veel energie verloren aan het voortdurend blussen van brandjes. De oplossing ligt in het voorkomen van de problemen door met kennis van zaken proactief te handelen. Hiermee gaan we samen in deze praktische workshop aan de slag.

 

In deze workshop gaan we in op verschillende gedragsproblemen zoals ADHD en ASS. Hoe kun je deze leerlingen beter laten profiteren van het onderwijs in jouw klas? Tijdens de workshop is er gelegenheid om je eigen casuïstiek in te brengen en werk je met collega’s aan creatieve oplossingen.

 

Jij maakt het verschil!

 

Over de cursusleiders:

 

 

Dorethy Bruggemann

 

Op dit moment werk ik vier dagen per week als begeleider Passend Onderwijs op TCC Potskampstraat. Sociaal-emotioneel leren, gedrag en gedragsproblemen en coaching van docenten zijn de gebieden waar ik me in het kader van passend onderwijs onder andere mee bezig houdt. Daarnaast werk ik nog 1 dag als docent LO op een cluster 4 school, het schooltype waar ik al sinds jaar en dag werk.
In de loop der jaren heb ik een brede expertise opgebouwd over onderwerpen als pedagogisch klimaat, sociaal-emotioneel leren, gedragsproblemen en -stoornissen, agressie(regulatie), echtscheidingsproblematiek en traumaverwerking.

 

 

Marjan klein Rot

 

Mijn naam is Marjan klein Rot. Na de lerarenopleiding geschiedenis ben ik gestart als docent geschiedenis/ mens en maatschappij op de locatie de Thij, waar ik vervolgens de kans heb gekregen me verder te ontwikkelen als leerlingbegeleider en zorgcoördinator. Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als coördinator van de afdeling LWOO op de locatie Potskampstraat.
Sinds de invoering van Passend onderwijs heb ik mij, zowel voor het TCC als het samenwerkingsverband, veel beziggehouden met leerlingen die een specifieke ondersteuningsvraag hebben en waar deze het beste op te vangen zijn binnen het onderwijs in Twente.

 

 

Kosten:

€80,- per deelnemer


De school betaalt de kosten, mits je toestemming hebt van je leidinggevende.

  

 

 

Meedoen? Vraag toestemming aan je leidinggevende en vul het opgaveformulier in. 
Klik hier voor het opgaveformulier.

 

 

 

Meer informatie via g.vaanholt@twentscarmelcollege.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.