Bulletin 3

KOERS 2019

Uitwerkingen projectopdrachten

Op dit moment is er al een aantal regiegroepen/werkgroepen van start gegaan met de eerste uitwerking van de projectopdrachten.
Dit zijn de werkgroepen Cultuur, werkgroep Onderbouw en Bovenbouw, werkgroep Herontwerp Ondersteunende Processen en werkgroep Cohort 2019.

Dit schooljaar staat Koers 2019 in het teken van “Elkaar ontmoeten”. De werkgroep Cultuur (Agnes Veldscholten, Rita Grunder, Marcel Geesing) heeft dan ook de organisatie rondom het gezamenlijke programma van de studiedagen op zich genomen.
De werkgroepvoorzitters van de Onderbouw (Rick Schulten en Maaike Morsink) en Bovenbouw (Arna Roersma en Peter Veenhoven) werken op dit moment aan het schrijven van hun projectplan.
De werkgroep Cohort 2019 is met een werkgroep gestart om te komen tot een gezamenlijke lessentabel en invoeringsplan voor deze lessentabel.
De werkgroep Herontwerp Ondersteunende Processen heeft inmiddels een eerste bijeenkomst georganiseerd voor onze OOP’ers en de tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op 28 februari a.s. Zie ook hieronder.

Hoe de stuurgroep, regiegroepen en werkgroepen te werk gaan, lees je in bijgaande memo.
De stuurgroep (Ellen Vos, Ger Vennegoor, Marcel Snijders, Patrick van Haren) heeft een overzicht in de vorm van een memo gemaakt met daarin opgenomen de projectstructuur, een procesbeschrijving, de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, wanneer er overlegmomenten zijn en een planning (tijdpad) van overige op te leveren onderdelen.

Mocht je vragen hebben met betrekking tot “Koers 2019” meld je dan gerust bij één van de stuurgroepleden of Monique Meijer (intern procesbegeleider). Middels het TCC-bulletin zullen we zes keer per jaar informatie geven over de voortgang van Koers 2019.

Voor meer inhoudelijke informatie, zie hier (SharePoint) of  hier (intranet).

Vriendelijke groet,
de stuurgroep

Herstructurering OOP

Op 17 januari jl. hebben Marjan Weekhout, rector, en Tiko Smetsers van de Arrange Group een rondje langs alle locaties gemaakt om een eerste aanzet te geven betreffende de ontwikkelingen en veranderingen in de ondersteunende processen voor de OOP'ers.

Met het Onderwijzend Personeel wordt al langer gesproken over de gevolgen van de krimp in de leerlingenaantallen, maar deze krimp in leerlingenaantallen is natuurlijk ook van invloed op omvang van de ondersteunende werkzaamheden. Het TCC bestaat nu ruim 15 jaar en de onderwijsondersteunende dienst is al die tijd niet veranderd, deze is altijd locatiegericht gebleven. De directieraad heeft besloten om niet meer uit te gaan van de door de jaren heen gegroeide situatie, maar uit te gaan van de vraag: "als je nu een nieuwe school zou starten, hoe zou je dan, met de kennis van nu, de ondersteunende processen inrichten?".

De directieraad heeft de Arrange Group, in de vorm van Tiko Smetsers, ingeschakeld om het proces te ondersteunen. Ticco heeft in de afgelopen 2 weken  op iedere locatie spreekuren gehouden met de OOP'ers. Hierin heeft hij vragen beantwoord, informatie opgedaan en vooral ook ideeën van medewerkers meegenomen om zo te komen tot een tweede versie van de op 17 januari besproken opzet. Op 28 februari gaan we tijdens de OOP-studiedag de verschillende werksoorten verder uitwerken en bespreken en is er aandacht voor suggesties vanuit de OOP'ers met betrekking tot het gehele voorstel. Hiervoor hebben de OOP'ers afgelopen maandag een uitnodiging ontvangen.

OVERIG NIEUWS

Blije mobiliteit (en/of wens meer te willen werken)

Voorafgaand aan de formatieplanning voor het schooljaar 2017-2018 willen we graag weten of er nog medewerkers zijn die graag ergens anders zouden willen werken. Dat kan zijn in een ander team, op een andere locatie of op een andere Carmelschool.

Daarnaast willen we inventariseren wie er graag meer zou willen werken als er meer uren beschikbaar zijn. Personeelsleden die geïnteresseerd zijn in een vorm van mobiliteit worden uitgenodigd dit kenbaar te maken. Dit kan door digitaal een informatieformulier op te vragen bij Rosalie Metgod, P&O TCC Centraal (r.metgod@twentscarmelcollege.nl). Graag je reactie uiterlijk 19 maart a.s.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.