Bulletin 2

UIT DE DIRECTIERAAD

Veranderingen omtrent het ICT-team

Per 18 januari 2016 worden alle ICT-beheertaken van het TCC overgenomen door een centrale ICT-afdeling van de Stichting Carmelcollege. Deze Centrale ICT-afdeling wordt gevestigd op het Bestuursbureau in Hengelo. De medewerkers van alle Carmelscholen die belast zijn met deze ICT-beheertaken gaan over naar deze ICT-afdeling. Voor het TCC gaat het om Freddy Aanstoot, Gijs Huiskes, Maikel Scholten en Eelco Walhof. Alle vier krijgen een nieuwe functie binnen de nieuwe afdeling. Zij hebben vanaf 18 januari het Bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege te Hengelo als standplaats, en gaan van daar uit werkzaamheden voor het TCC en de overige Carmelscholen verrichten. De applicatiebeheerders Judith Wubbels en André Maas blijven hun standplaats houden op locatie Postkampstraat, maar verhuizen wel van team; ze worden onderdeel van TCC-Centraal. Voor vragen op ICT-gebied verandert er voor onze locaties weinig. Het aanspreekpunt voor vragen blijven, de bij jullie bekende, werkplekondersteuners.

Onderwijskundige en organisatorische inrichting H/V

Het advies is tot stand gebracht door de voorbereidingsgroep en besproken in de projectgroep. Het betreft een voorgenomen intentiebesluit. Het advies wordt integraal door de directieraad overgenomen en daarmee wordt het intentiebesluit als voorgenomen besluit vastgesteld. Voor meer informatie zie elders in dit bulletin.

Medezeggenschapsdocumenten

Alle medezeggenschapsdocumenten zijn aangepast aan de huidige tijd. Vervolgens zijn er wijzigingen doorgevoerd binnen de Wet Medezeggenschap op School, de Wet op de Onderwijstijd en naar aanleiding van enige jurisprudentie. De TCC-documenten zijn hieraan aangepast.

Samenwerkingsverband 2302 VO

Op 13 november heeft het bestuur positief ingestemd met het voorstel om met onmiddellijke ingang te kiezen voor Opting Oout LWOO, dientengevolge te stoppen met testen/onderzoeken en LWOO-indicatiestelling en over te gaan op populatiebekostiging.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.